15 mln zł na nowe żłobki w Rzeszowie. Powstaną na os. Drabinianka i Budziwój

KATEGORIA: INWESTYCJE / 2 marca 2024

Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

Z 15-milionowej dotacji, którą Rzeszów otrzymał z rządowego Programu Maluch+ dofinansowana zostanie budowa żłobków na dwóch osiedlach: Drabinianka i Budziwój, łącznie dla blisko 400 dzieci.

Podpisanie umów dotyczących przyznania miastu dofinansowania budowy żłobków odbyło się w piątek 1 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Program „Maluch”, a następnie „Maluch+” funkcjonuje od 2011 roku. Jego celem jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Ma działać prorodzinnie, stymulując rynek pracy, umożliwiając rodzicom, zwłaszcza matkom, powrót na rynek pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Wsparciem objęte są żłobki publiczne i niepubliczne, kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie.

Aktualnie na Podkarpaciu funkcjonuje 269 placówek żłobkowych i klubów dziecięcych, oferujących 10008 miejsc, z których prawie 9000 powstało z różnych edycji Programu Maluch+.

- Na Podkarpaciu w latach 2011 - 2021 wydaliśmy na realizację programu ponad 84 mln zł. Ponad 90 procent placówek utworzonych przy wsparciu z tego budżetu funkcjonuje do dziś. Pomimo tego w naszym regionie nadal występują „białe plamy”, w których likwidacji ma pomóc kolejna edycja Malucha+ – mówiła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Z wykorzystaniem dotacji Rzeszów wybuduje dwa żłobki: przy ul. Jachowicza, dla 190 dzieci oraz przy ul. Budziwojskiej, dla 183 dzieci.

- W przypadku pierwszej z tych inwestycji jesteśmy już po przetargu i lada dzień wybierzemy wykonawcę, który żłobek na osiedlu Drabinianka wybuduje. Ta inwestycja zakończy się jesienią przyszłego roku – powiedział prezydent Konrad Fijołek. W przypadku żłobka na os. Budziwój wiosną tego roku ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej przyszłej inwestycji.

Program Maluch+ 2022-2029, po raz pierwszy jest finansowany z pieniędzy unijnych. Środki dofinansowania mogą pochodzić z dwóch źródeł:

• KPO (Krajowy Plan Odbudowy);

• FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego).

W pierwszym naborze tej edycji Programu - od stycznia do maja 2023 roku – wzięło udział łącznie 85 gmin i 38 podmiotów niepublicznych. Podpisano 56 umów o łącznej wartości 70,58 mln zł. Obecnie trwa etap podpisywania ostatnich umów z pierwszego naboru w zakresie tworzenia nowych miejsc, natomiast od marca/kwietnia podpisywane będą pierwsze umowy na zapewnienie ich funkcjonowania, co pozwoli na obniżenie opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach niepublicznych.

- Dziś parafujemy umowę na dofinansowanie dwóch zadań Gminy Miasta Rzeszów. Ich łączna wartość to prawie 34,5 mln zł, a kwota dofinansowania to 15 mln zł – powiedziała Teresa Kubas-Hul.

Fot. Jerzy Żygadło/Podkarpacki Urząd Wojewódzki

- Rzeszów z dodatkowych funduszy czerpie także realizując bony żłobkowe. Dzięki zaangażowaniu bonu, dopłaty z Malucha i środków rodzinnego kapitału opiekuńczego, samorządy mogą naliczać opłaty za pobyt dziecka w żłobku dla wielu rodziców na poziomie 200-300 zł miesięcznie – dodała wojewoda.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o kontynuacji Programu i zrealizowało trzy tury naboru ciągłego, z których ostatnia zakończyła się w piątek 1 marca. W związku ze zmianami w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski, program zostanie teraz zasilony dodatkowymi funduszami, a jego założenia zaktualizowane.

- Bardzo dziękujemy za to wsparcie i cieszę się, że już następnego dnia po odblokowaniu pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy Rzeszów otrzymuje tak znaczącą dotację. Jestem tym bardziej szczęśliwy, że jesteśmy miastem, w którym ciągle przybywa młodych ludzi, a co za tym idzie, żłobki, przedszkola i szkoły są bardzo potrzebne – podkreślał prezydent Konrad Fijołek.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4