Koncepcja programowa dla S19 Rzeszów Płd. – Babica opracowana!

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 19 kwietnia 2019

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Ostatnie dni to same dobre wieści dotyczące drogi ekspresowej S19, która jest częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia. W środę informowaliśmy o podpisaniu w Łańcucie przez ministrów transportu 10 państw, przez które ma przebiegać trasa Via Carpatia, wniosku o włączenie tej trasy do transuropejskiej sieci bazowej TEN-T. Ministrowie podpisali również III Deklarację Łańcucką, która ma potwierdzić dalsze wspieranie realizacji przedsięwzięcia szlaku Via Capatia.

Także w środę w Parlamencie Europejskim po wielu latach zabiegów udało się doprowadzić do nowelizacji rozporządzenia w sprawie funduszu Łącząc Europę, w którym został uwzględniony szlak Via Carpatia.

W piątek, 19 kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła kolejny krok przybliżający nas do realizacji S19 na południe od Rzeszowa.

- Do GDDKiA przekazana została Koncepcja Programowa pierwszego na Podkarpaciu tunelu wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrologicznym oraz 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy - informuje Joanna Rarus, rzecznik prasowy Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. - Kolejnym etapem będzie posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), na którym rozpatrzona zostanie dokumentacja KP. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w III kwartale br., a oddanie odcinka do ruchu w 2024 r.

Wykonawcą Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym dla tego odcinka jest konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. Umowę na opracowanie pełnej dokumentacji podpisano 19.01.2017 r.

W ramach zamówienia wykonawca:

- przygotował Koncepcję Programową (KP) tunelu i odcinka S19 w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi, tunelu wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego oraz analizę wielokryterialną;

- wykonał kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym opracował opinię geotechniczną, dokumentację geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk.

Koncepcja Programowa doprecyzowuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawia wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

- Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj - buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca drogi ekspresowej S19. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w III kwartale br. - dodaje Joanna Rarus.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Warto przypomnieć, że prace koncepcyjne trwają na całym przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa (dł. 85,2 km). Oprócz odcinka w. Rzeszów Południe – Babica, dokumentacja opracowywana jest także dla zadań:

S19 w. Babica - w. Domaradz

Wykonawca dokumentacji KP - lider: Promost Consulting + IRP + Geotech

Data planowana odbioru KP: 06.2020

S19 w. Domaradz – w. Miejsce Piastowe

Wykonawca dokumentacji KP: IVIA

Data planowana odbioru KP: 02.2020

S19 w. Miejsce Piastowe – w. Dukla

Wykonawca dokumentacji KP: IVIA

Data planowana odbioru KP: 12.2019

S19 w. Dukla – Barwinek (granica państwa)

Wykonawca KP: Multiconsult Polska

Data planowana odbioru KP: 04.2020

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4