Samorząd województwa uczcił w Rzeszowie 1058. rocznicę Chrztu Polski

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 15 kwietnia 2024

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Przed 1058 laty Polska przyjęła chrzest, co stanowiło początek polskiej państwowości. W poniedziałek, 15 kwietnia w hołdzie tej historycznego momentu Samorząd Województwa Podkarpackiego symbolicznie uczcił rocznicę Chrztu Polski. Wieńce i znicze zostały złożone pod obeliskiem przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, odsłoniętym w 2016 roku z okazji 1050. rocznicy chrztu.

- Ten obelisk jest trwałym symbolem ważnej i istotnej daty z punktu widzenia tradycji, dziedzictwa i pamięci Polski. Chrzest Polski w 996 roku to moment, który miał przełomowe znaczenie w kształtowaniu się tożsamości narodowej aż do dnia dzisiejszego. Obelisk, który swoim kształtem przypomina obecne granice Polski, ma symboliczny wymiar dla naszego województwa, gdyż został wydobyty z drogi ekspresowej S19 – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas uroczystości.

Samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch oraz członkowie zarządu Anna Huk i Stanisław Kruczek. W imieniu pracowników wieńce złożyli: sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Lesław Majkut oraz dyrekcja Kancelarii Zarządu UMWP Katarzyna Sołek oraz Rozalia Mazur. W uroczystościach brali także pracownicy urzędu.

Chrzest Polski dotyczył chrztu księcia Polan, Mieszka I w 966 roku. Miało to ogromne znaczenie dla tej części europejskiego kontynentu, gdyż otworzyło drogę chrystianizacji ziem polskich. Niektórzy historycy uznają ten moment za symboliczny początek państwa polskiego oraz polskiego Kościoła katolickiego.

Chociaż dokładna data Chrztu Polski budzi kontrowersje, często podawana jest data 14 kwietnia 966 roku - wtedy przypadała Wigilia Paschalna. Dlatego też, symbolicznie ten dzień jest obchodzony jako moment przyjęcia chrztu. Co roku, przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego składają kwiaty pod pomnikiem, upamiętniając kluczowe wydarzenie w historii Polski.

Red.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4