Poznaj fascynujące historie Katarzyny Turaj-Kalińskiej z jej podroży po Europie

KATEGORIA: KULTURA / 18 maja 2024

Katarzyna Turaj-Kalińska - autorka książki „Wielki Brat Zachód”.
Fot. materiał prasowy WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz redakcja kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” zapraszają na spotkanie z cyklu „Frazy Osobiste”, którego gościem będzie Katarzyna Turaj-Kalińska, autorka książki „Wielki Brat Zachód”. Spotkanie poprowadzi dr Matylda Zatorska. Wydarzenie odbędzie się w wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie przy ul. Żeromskiego 2, we wtorek 21 maja o godz. 17.00.

Katarzyna Turaj-Kalińska jest poetką, eseistką, nowelistką, autorką książek „Klasztor żeński” (1988), „Słabość” (1992), „Innocenty Białe Piórko” (2008), „Bracia Strach i inne opowiadania” (2009; Krakowska Książka Miesiąca), „Szept nad szeptami” (2016), „Wielki Brat Zachód” (2023). Jest laureatką kilkunastu ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i twórczości dla dzieci - wśród nich: im. Poświatowskiej, Grochowiaka, Żeromskiego, Tuwima. Eseje, opowiadania i wiersze drukowała w „Dekadzie Literackiej”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Zadrze” i „Frazie”. W tłumaczeniach publikowana m.in. w czasopismach: „The Rialto”, „Verse” (Wielka Brytania), „Iton 77”, „Pseyfas”, „Gag” (Izrael).

„Wielki Brat Zachód” gromadzi zapiski autorki z jej licznych pobytów w zachodniej Europie po roku 1989. Trudno je zakwalifikować gatunkowo - to reportaż, ale też rodzaj intelektualnego dziennika, którego prawzorem gatunkowym są drukowane w paryskiej „Kulturze” dzienniki Witolda Gombrowicza. Nie ma w tym porównaniu (wielkiej) przesady - Katarzyna Turaj-Kalińska drukowała swoje zapiski w rzeszowskiej „Frazie” kilkanaście lat, nim zdecydowała się na ich książkową publikację. W rezultacie powstała książka niełatwa do zakwalifikowania, o której randze artystycznej świadczy fakt jej promowania m.in. na Festiwalu Conrada w Krakowie. Czy ukazałaby się, gdyby nie regularna publikacja jej kolejnych fragmentów w rzeszowskiej „Frazie”? O te i inne okoliczności powstawania książki można będzie zapytać autorkę osobiście na spotkaniu w Rzeszowie.

Oprac. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4