Wraca temat zabudowy podcieni Galerii Rzeszów. Inwestor ma nowe wizje

KATEGORIA: INWESTYCJE / 17 lipca 2019

Koncepcja zabudowy podcieni Galerii Rzeszów z 2017 r.
Proj. arch. Wacław Matłok

Zaszły poważne zmiany w zamierzeniach właściciela Galerii Rzeszów dotyczących rozbudowy obiektu. Wielu Czytelników to zaskoczy ale inwestor chce nie tylko zrezygnować z budowy 100-metrowego wieżowca przy tym kompleksie. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Okazuje się, że także budowa zewnętrznych wind do obecnego hotelu, które miały urozmaicić elewację budynku od strony al. Piłsudskiego, także nie jest już aktualna.

Przedstawiciel spółki Park Handlowy Rzeszów „Studio CTP1”, będącej właścicielem galerii, prezes Sylwia Podkulska-Biedroń w sprawie wind mających polepszyć dostępność komunikacyjną hotelu tłumaczy, że „spółka została zmuszona do rozwiązania problemu w inny sposób”.

Według informacji udzielonej przez inwestora w trakcie projektowania wynikła konieczność przesunięcia planowanych szybów wind, a to spowodowało, że nie da się zrealizować tych wind zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiemy, że zmieniony niedawno plan miejscowy przewidywał pewną swobodę projektową, przeznaczając na możliwą lokalizację szybów dość spory obszar uzgodniony wcześniej z inwestorem i projektantem. Zatem zmiana lokalizacji szybów musiała być tak zasadnicza, że nie zmieściła się ona w ogóle w obszarze ustalonym planem i stąd rezygnacja z ich realizacji.

Powrót do pomysłu zabudowy podcieni

W nowej wizji inwestora najważniejszy jest jednak powrót do pomysłu zabudowania w jakimś stopniu podcieni wejściowych Galerii Rzeszów. Obecnie przestrzeń ta jest szeroko otwarta na ciągi piesze przy rondzie Dmowskiego. Zapewnia to odpowiednią przestrzeń publiczną przed głównym wejściem do galerii.

Według ponowionego pomysłu inwestora podcienia te w znacznej części miałyby być zabudowane i przeznaczone na wynajem dla którejś z sieci kawiarnianych. Właściciel Galerii Rzeszów na obecnym etapie wymienia sieć Starbucks Corporation. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nazwa najemcy obecnie nie ma większego znaczenia, gdyż podmioty wynajmu w galeriach są zawsze kwestią płynną i zmieniają się co jakiś czas zgodnie z potrzebami rynku.

Decyzje w rękach władz miasta

Chcąc zrealizować pomysł z zabudową podcieni spółka Park Handlowy Rzeszów „Studio CTP1” złożyła już do władz miasta wniosek o dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiającej taką zabudowę. Wniosek ten będzie rozpatrywany.

Podobny wniosek kilka lat temu raz już został złożony przez inwestora i stało się to wtedy powodem ożywionych dyskusji mieszkańców Rzeszowa i architektów co do sensowności takiego uszczuplenia przestrzeni przed budynkiem. Ilustracją ówczesnego zamierzenia była koncepcja prezentowana radnym widoczna tu na zdjęciu powyżej. W opinii publicznej zdecydowanie przeważało wtedy zdanie, aby nie zabudowywać swobodnie dostępnych podcieni. Radni (głównie z PO i PiS) również przychylili się do takiego stanowiska i nie wyrazili zgody na zmianę planu miejscowego w tym zakresie. Akceptację wszystkich radnych uzyskał natomiast pomysł budowy wind zewnętrznych i 100-metrowego wieżowca.

Teraz okazuje się, że ten najbardziej kontrowersyjny temat podcieni zapewne powróci do dyskusji publicznej i do decyzji samorządu, natomiast akceptowany zamiar rozbudowy pozostałych fragmentów Galerii Rzeszów nie zostanie zrealizowany w kształcie pierwotnie planowanym.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4