Za kilka dni umowa na odmulanie zalewu. Będzie prezes „Wód Polskich”

KATEGORIA: INWESTYCJE / 17 lipca 2019

Fot. Archiwum portalu TWiNN.pl

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w poniedziałek, 22 lipca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zostanie uroczyście podpisana umowa na „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok", czyli mówiąc potocznie odmulanie rzeszowskiego zalewu. W podpisaniu umowy weźmie udział Przemysław Daca, prezes PGW Wody Polskie, który na tę okazję przyjedzie do Rzeszowa. Wybór wykonawcy prac nastąpił 11 lipca, o czym pisaliśmy już TUTAJ.

- Wody Polskie podpiszą umowę o wartości 48 mln 711 tys. 999,96 zł z konsorcjum krajowych firm: EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka oraz Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego S.A. z Warszawy - przypomina Krzysztof Gwizdak, kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

- Przedsięwzięcie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w związku z czym zadaniem wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy będzie realizacja dwóch kluczowych elementów: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w dwóch etapach - dodaje Gwizdak.

Pierwszy etap prac obejmie czaszę zbiornika na długości ok. 1,1 km powyżej stopnia (tj. poza obszarem Natura 2000) z której, w ciągu trzech najbliższych lat wydobyte zostanie ok. 500 tys. m3 namułu. Drugi etap prac zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 tj. od km 1,1 do km 4,3 powyżej stopnia i zrealizowany zostanie w jednym cyklu na przełomie lat 2022/2023. Przewiduje się, że w ramach tego etapu, z głównego nurtu koryta Wisłoka wydobytych zostanie ok. 180 tys. m3 osadu.

- Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zmniejszyć potencjalne uciążliwości dla mieszkańców Rzeszowa, refulowanie urobku będzie wykonywane cyklami - jedynie w miesiącach od października do lutego. Następnie osad zostanie czasowo złożony na powierzchni ok. 2 ha na prawym brzegu zbiornika tuż powyżej stopnia, a po odsączeniu będzie każdorazowo do końca kwietnia wywożony i zagospodarowany przez wykonawcę robót - zaznacza przedstawiciel RZGW w Rzeszowie.

PGW Wody Polskie finansuje projekt odmulana zalewu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy zawartej w maju ubiegłego roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4