Urzędnicy opuścili budynek z muralem Zinnemanna. Co z nim się stanie?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 18 lipca 2019

Budynek przy ul. Lisa-Kuli 13
Fot. Karol Woliński

- Co stanie się z kamienicą przy ul. Lisa-Kuli, na której powstał mural upamiętniający Freda Zinnemanna? - pyta nasz Czytelnik, pan Stanisław z Rzeszowa. - Jakiś czas temu wyprowadzili się z niej urzędnicy, zdjęto tabliczki i stoi pusta. Czy czasem nie zostanie sprzedana?

Sprawdziliśmy. W budynku przy ul. Lisa-Kuli 13 do niedawna znajdowały się Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych podległe Urzędowi Marszałkowskiemu.

Wcześniej w obiekcie znajdowało się Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Przed II wojną światową była tu siedziba Policji Państwowej, w czasie okupacji urzędowała tzw. policja granatowa, a po wojnie z budynku korzystał Urząd Bezpieczeństwa.

W 2018 r. na ścianie budynku od strony ul. Jagiellońskiej pojawił się mural upamiętniający znanego reżysera Freda Zinnemanna urodzonego w Rzeszowie, ukazujący scenę z planu filmu „W samo południe”. Osoby, które zachwycały się tym wyjątkowym muralem, mogą zatem czuć lekką obawę w związku z wyprowadzką urzędników z kamienicy i możliwym nowym przeznaczeniem budynku. Gdyby budynek został sprzedany, to nowy właściciel mógłby hipotetycznie znaleźć inne zastosowanie dla ściany, na której widnieje mural.

Z tego co dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim wynika jednak, że budynek nie będzie sprzedany, ale jedynie użyczony.

- Budynek przy ul. Lisa-Kuli 13, został użyczony (uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego) Zgromadzeniu Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny na cele edukacyjne - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Chodzi o Siostry Prezentki, prowadzące przy ul. Jałowego Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą w budynku przy ulicy Lisa-Kuli ma powstać oddział Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzony przez zakon, obecnie funkcjonujący właśnie przy ul. Jałowego. Siostry od dłuższego czasu szukały lokalizacji dla swojej szkoły podstawowej.

Budynek przy ul. Lisa-Kuli 13
Fot. Karol Woliński

Tymczasem wspomniane jednostki podległe marszałkowi przeniosły się z ul. Lisa-Kuli na ul. Lubelską 4. W nowym budynku Urzędu Marszałkowskiego, który powstał pod tym adresem od jakiegoś czasu widać było duży ruch w związku z przeprowadzką kilku wydziałów oraz departamentów, które znajdowały się w różnych częściach Rzeszowa. Jak się dowiedzieliśmy, przeprowadzka została zakończona i tym samym nowy obiekt urzędu rozpoczął swoją działalność.

- Wszystkie departamenty Urzędu Marszałkowskiego, które były planowane do przeniesienia do budynku przy ul. Lubelskiej 4, zostały już przeniesione - informuje Michał Mielniczuk z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Oprócz wspomnianych już departamentów z ul. Lisa-Kuli, swoją siedzibę w budynku przy ul. Lubelskiej znalazły także: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

Zostały one przeniesione z wieżowca znajdującego się przy ul. Targowej 1 i tym samym zwolniły miejsce dla miejskich urzędników, ponieważ wieżowiec w ramach porozumienia pomiędzy marszałkiem i prezydentem trafi w całości w ręce władz Rzeszowa. W zamian za pomieszczenia w wieżowcu, władze miasta oddały Urzędowi Marszałkowskiemu, działkę przy ul. Szpitalnej i dopłaciły do całej transakcji około 2 mln zł.

Wokul

Budynek przy ul. Lubelskiej 4
Fot. Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4