Zmiany personalne w diecezji rzeszowskiej. 12 nowych proboszczów

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 16 sierpnia 2019

Księża dziekani oraz neoprezbiterzy odebrali nominacje w Sali Papieskiej przy katedrze w Rzeszowie. Wręczył je ks. Marek Story, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Od piątku, 16 sierpnia 2019 r. dwanaście parafii diecezji rzeszowskiej będzie mieć nowych proboszczów. W sumie w sierpniu 80 księży rozpocznie pracę duszpasterską w nowych parafiach. Chociaż w tym roku wcześniej niż zwykle, bo jeszcze 15 czerwca, księża dziekani bądź ich reprezentanci odebrali nominacje dla księży ze swoich dekanatów, to diecezja rzeszowska dopiero teraz upubliczniła niektóre tegoroczne zmiany dokonane przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę.

Nominacje w Sali Papieskiej przy rzeszowskiej katedrze wręczył w czerwcu ks. Marek Story, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Były to głównie nominacje na proboszczów, nominacje na pierwsze parafie dla neoprezbiterów, zmiany wikariuszy pomiędzy parafiami oraz zmiany na stanowiskach w Kurii Diecezjalnej. Nowi księża proboszczowie mają objąć urzędy w piątek, 16 sierpnia. Tydzień później, 22 sierpnia, parafie obejmą nowi wikariusze.

W Kurii Diecezjalnej ks. Tomasz Gałuszka został zwolniony z funkcji redaktora naczelnego strony internetowej diecezji rzeszowskiej i mianowany wikariuszem w Chmielniku. Nadal będzie pracował w Sądzie Biskupim.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie ks. Grzegorza Wójcika, prefekta WSD, zastąpi ks. Sławomir Jeziorski. Ksiądz Grzegorz Wójcik został katechetą w LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie z zamieszkaniem w parafii w Mrowli.

Dwóch księży rozpocznie studia doktoranckie: ks. Dominik Kiełb na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i ks. Piotr Staryszak na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Siedmiu księży, w związku z ukończeniem w bieżącym roku 70. roku życia lub ze względu na stan zdrowia, z dniem 16 sierpnia przeszło na emeryturę:

ks. Józef Galant – proboszcz w Nienadówce

ks. Jan Lib – proboszcz w Górnie

ks. Stanisław Łukasz – proboszcz w Stępinie

ks. Roman Niedziela – proboszcz w Czeluśnicy

ks. Józef Stanowski – proboszcz parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

ks. Stanisław Tarnawski – proboszcz w parafii pw. św. Rocha w Rzeszowie

ks. Henryk Wojtyło – proboszcz parafii pw. Bożego Ciała i MB z Lourdes w Rzeszowie

W związku z przejściem proboszczów na emeryturę oraz polityką kadrową diecezji w 12 parafiach urząd proboszcza obejmą nowi księża:

Błędowa Zgłobieńska – ks. Stanisław Szeliga (dotychczas wikariusz parafii pw. św. J. S. Pelczara w Strzyżowie)

Czeluśnica – ks. Ryszard Brudzisz (dotychczas wikariusz parafii farnej w Jaśle)

Glinik Polski – ks. Tomasz Mężyk (dotychczas wikariusz w Trzebosi)

Górno – ks. Tomasz Kozicki (dotychczas proboszcz parafii pw. św. Anny w Ropczycach)

Łowisko – ks. Wincenty Kolbusz (wikariusz parafii pw. św. Józefa w Rzeszowie – os. Staromieście)

Nienadówka – ks. Jerzy Uchman (dotychczas proboszcz w Tarnowcu)

Ropczyce, pw. św. Anny – ks. Grzegorz Kamiński (dotychczas wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie)

Rzeszów, pw. Bożego Ciała i MB z Lourdes – ks. Marek Ryba (dotychczas proboszcz w Łowisku)

Rzeszów, pw. św. Judy Tadeusza – ks. Marek Dzik (dotychczas rezydent w Malawie)

Rzeszów, pw. św. Rocha – ks. Mariusz Matuszewski (dotychczas proboszcz w Błędowej Zgłobieńskiej)

Stępina – ks. Marian Płonka (dotychczas proboszcz w Gliniku Polskim)

Tarnowiec – ks. Paweł Knurek (dotychczas misjonarz na Białorusi)

Zmiany objęły także 59 księży wikariuszy, którzy średnio po trzech latach pracy w parafiach zostali mianowani wikariuszami w innych placówkach duszpasterskich.

Jedenastu księży neoprezbiterów wyświęconych 8 czerwca 2019 r. otrzymało skierowanie do parafii po raz pierwszy:

ks. Kamil Bambrowicz do parafii pw. św. Barbary w Ropczycach

ks. Hubert Cop do Nockowej

ks. Jakub Gunia do Czudca

ks. Mateusz Juszczyk do Tyczyna

ks. Arkadiusz Król do Niwisk

ks. Jarosław Młodecki do parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

ks. Jakub Oczkowicz do parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie

ks. Bartłomiej Ołyniec do Sękowej

ks. Grzegorz Petka do Czarnej Sędziszowskiej

ks. Dominik Wacław do Ustrobnej

ks. Rafał Wesołowski do Cmolasu

Red.

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

Fot. Ks. Tomasz Nowak/Kuria Diecezjalna

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4