Nowe wozy dla OSP w Rzeszowie i powiecie. Jeden już w Hermanowej

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 24 sierpnia 2019

Fot. Paweł Bialic

Do końca 2019 roku do jednostek ochotniczej straży pożarnej zlokalizowanych w Rzeszowie oraz powiecie rzeszowskim ma trafić 5 nowych wozów strażackich. Pierwszy z nich już pojawił się w Hermanowej w gminie Tyczyn kilkanaście dni temu, gdzie przed rozpoczęciem służby został oficjalnie poświęcony. To samochód Volvo 280 FL z zabudową firmy Bocar.

4 samochody pożarnicze trafią do jednostek ochotniczej straży pożarnej ulokowanych na terenie powiatu rzeszowskiego w związku z programem „Zapewnienie Gotowości Bojowej Jednostek Operacyjnych Włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- W ramach tego programu przewidywano zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, które miały trafić do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Hermanowej, Trzebownisku, Niechobrzu oraz Strażowie. Na razie jeden wóz trafił już do OSP Hermanowa, natomiast pozostałe jednostki są w fazie realizacji zakupu - poinformował nas mł. bryg. Grzegorz Wójcicki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Rzeszowie.

Zakup nowych wozów strażackich jest finansowany z budżetu poszczególnych gmin, budżetu państwa, dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zakup wozu strażackiego wymienione jednostki OSP musiały ogłosić przetarg, a maksymalna kwota jaką można było przeznaczyć na nowy pojazd wynosiła 760 tys. zł.

Oprócz wspomnianych jednostek w powiecie rzeszowskim, nowy wóz strażacki ma trafić również do jednej jednostki zlokalizowanej w Rzeszowie. Chodzi tutaj o OSP Rzeszów-Budziwój, które rozpisało już w tej sprawie przetarg i do końca sierpnia czeka na oferty. Pieniądze na zakup tego wozu będą pochodzić w ramach osobnego programu w związku z tym, że wspomniana jednostka nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dotacja na nowy wóz w tym przypadku będzie pochodzić z budżetu gminy oraz budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wokul

Zdjęcia: Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4