Aleksander Bobko podsumowuje swoją pracę w Senacie i ministerstwie

KATEGORIA: POLITYKA / 15 października 2019

Aleksander Bobko
Fot. Paweł Bialic

Senator PiS Aleksander Bobko podsumował swoją pracę w mijającej kadencji Senatu oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Kończąc pełnienie zaszczytnej funkcji Senatora RP IX kadencji pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom mojego okręgu wyborczego: m. Rzeszowa, powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego oraz mieszkańcom całego Podkarpacia za poparcie, dowody sympatii i współpracę. Przy tej okazji chciałbym krótko podsumować moją pracę w Senacie RP i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w minionych czterech latach - czytamy w oświadczeniu prof. Aleksandra Bobki.

W zamieszonym na stronie: aleksanderbobko.pl tekście podsumowania, senator kończącej się kadencji punktuje najważniejsze jego zdaniem dokonania.

Wśród tych, które dotyczą pracy na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1.12.2015-12.03.2018) Bobko wylicza m.in.: współpracę przy przygotowaniu wstępnych założeń kompleksowej reformy szkolnictwa wyższego, przygotowanie ustawy, która uchroniła Uniwersytet Rzeszowski przed degradacją do statusu „uniwersytetu przymiotnikowego” (czerwiec 2016), czy ograniczenie konkurencji o jak największą liczbę studentów kosztem jakości dydaktyki przy okazji pracowania podziału dotacji na rok 2017.

Odrębną grupę stanowią dokonania w dziedzinie „troski o uczelnie Podkarpacia”. Tu senator wymienia m.in.: pozyskanie znaczących środków inwestycyjnych (Centrum Lekkoatletyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego na ul. Cichej w Rzeszowie – dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: 48 mln zł, nowy budynek Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 7,9 mln zł) oraz promowanie i rekomendowanie podkarpackich uczonych do ważnych instytucji (Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Rada Narodowego Kongresu Nauki).

Prof. Bobko wylicza też inicjatywy w ramach współpracy z instytucjami, organizacjami i grupami nieformalnymi z Podkarpacia, a także działania na rzecz Polonii i w ramach pracy swojego Biura Senatorskiego (w tym np. liczne interwencje w sprawach obywatelskich).

Za ważniejsze wystąpienia w Senacie Aleksander Bobko uważa:

- Protest w sprawie skrócenia kadencji sędziów SN (słuszny, późniejsza wymuszona przez UE zmiana ustawy): 22.07.2017.

- Protest przeciwko obniżaniu rangi Parlamentu RP (np. brak poparcia dla ustawy obniżającej pensje parlamentarzystom): 06.06.2018.

- Wielokrotne zwracanie uwagi na upolitycznienie mediów publicznych i niebezpieczne tendencje populistyczne w polskiej polityce.

To właśnie pewna niezależność senatora z Rzeszowa od partyjnej linii Prawa i Sprawiedliwości, objawiająca się m.in. różnicą zdań w trakcie głosowań nad ustawami dotyczącymi zmian w wymiarze sprawiedliwości spowodowała brak poparcia władz PiS dla Bobki w staraniach o reelekcję. Sam Bobko nie zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych jako kandydat niezależny.

- Pomimo realnych szans na osiągnięcie sukcesu w obecnych wyborach do Senatu jako kandydat niezależny, rezygnuję z takiej możliwości powodowany poczuciem lojalności do ugrupowania, w ramach którego pracowałem przez ostatnie cztery lata - oświadczył Bobko w sierpniu.

Aleksander Bobko jest filozofem, profesorem nauk humanistycznych. W latach 2012 – 2015 był rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2015 r. wygrał wybory do Senatu w okręgu obejmującym miasto Rzeszów, powiat rzeszowski i powiat łańcucki. Rywalizował m.in. z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. Startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie jest członkiem żadnej partii. Uzyskał 81 tys. 570 głosów (Tadeusz Ferenc miał ich 73 tys. 894). Od 1 grudnia 2015 r. do 12 marca 2018 r. był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego i bliskim współpracownikiem wicepremiera Jarosława Gowina.

W niedzielnych wyborach senatorem w okręgu rzeszowskim nr 56 (m. Rzeszów i powiaty rzeszowski oraz łańcucki) został wybrany Stanisław Ożóg – byłego eurodeputowany, b. poseł na Sejm i b. starosta rzeszowski, startujący jako kandydat PiS. Pokonał Macieja Masłowskiego, posła ruchu Kukiz’15 z Rzeszowa, startującego z własnego komitetu Rozwój Podkarpacia.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4