Otwarto nowe przedszkole w Strażowie w gminie Krasne

KATEGORIA: INWESTYCJE / 16 października 2019

Nowy budynek przedszkola w Strażowie
Fot. Urząd Gminy Krasne

Dobiegła końca rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie. W wyniku inwestycji prowadzonej przez gminę Krasne powstało 4-oddziałowe przedszkole wyposażone przy dofinansowaniu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Inwestycja obejmowała także przebudowę części pomieszczeń szkolnych oraz modernizację kuchni wyposażonej w nowoczesne urządzenia zakupione przy dofinansowaniu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,9 mln zł.

Plac zabaw przy przedszkolu w Strażowie
Fot. Urząd Gminy Krasne

Oficjalne otwarcie nowego przedszkola odbyło się 10 października. Wśród zaproszonych gości byli posłowie, samorządowcy, przedstawiciele władz gminny Krasne oraz sąsiednich gmin, dyrektorzy i wicedyrektorzy gminnych placówek oświatowych, pracownicy szkoły i przedszkola oraz rodzice i przedszkolaki. Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia budynku. Uroczystość uświetnił występ zespołu tanecznego, w trakcie którego dzieci zaprezentowały polskie tańce w przepięknych ludowych strojach.

Red.

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

Fot. Urząd Gminy Krasne

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4