Złożono wniosek o ZRID dla ostatniego odcinka S19 na północ od Rzeszowa!

KATEGORIA: INWESTYCJE / 18 października 2019

Fot. GDDKiA

W piątek (18 października) do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 na północ od Rzeszowa, tj. od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ. - Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, których zakończenie planowane jest w kwietniu 2022 r. - wyjaśnia Joanna Rarus z Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Umowa z wykonawcą, czyli firmą Budimex S.A. o wartości ponad 286,4 mln zł została podpisana 21 grudnia 2018 r.

- Obejmuje ona m.in. Kamień Milowy, który dotyczył złożenia przez wykonawcę w imieniu GDDKiA wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do 21 października 2019 r. Oznacza to więc, że wykonawca zrealizował w terminie umowne zapisy dotyczące realizacji tego Kamienia Milowego - tłumaczy Joanna Rarus.

Odcinek S19 od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ zlokalizowany jest w powiecie rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień. Dostępność drogi dla użytkowników będzie zapewniona poprzez węzły drogowe Kamień i Sokołów Małopolski Północ, natomiast ruch lokalny będzie się odbywał za pomocą dodatkowych jezdni obsługujących przyległe tereny oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych (bez połączenia z drogą ekspresową).

Paczki z wnioskiem o wydanie ZRID dla drogi S19 na odcinku Kamień-Sokołow Młp. Płn.
Fot. GDDKiA

Zakres robót

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę m.in.:

- dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 8 km,

- węzłów drogowych Kamień i Sokołów Małopolski Północ,

- Miejsc Obsługi Podróżnych Górno Wschód i Górno Zachód (oba klasy I),

- Obwodu Utrzymania Drogowego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ,

- 10 obiektów inżynierskich (6 obiektów nad drogą ekspresową - wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 1 przejście górne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla średnich zwierząt, 2 przepusty do celów ekologicznych),

- dodatkowych jezdni do obsługi ruchu lokalnego,

- infrastruktury służącej ochronie środowiska (ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

Kalendarium inwestycji

18 września 2015 r. – ogłoszenie dwuetapowego przetargu na zaprojektowanie i budowę (23.06.2017 - zaproszenie do składania ofert)

21 grudnia 2018 r. - podpisanie umowy - Wykonawca Budimex S.A., wartość umowy: 286 403 716,49 zł

18 października 2019 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

30 kwietnia 2022 r. - planowany termin zakończenia robót

Mapa drogi S19 Kamień - Sokołów Młp. Płn.
Fot. GDDKiA

Realizacja S19 na Podkarpaciu

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan jej realizacji przedstawia się następująco:

30,2 km - oddane do ruchu od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe,

54,2 km - 6 odcinków w realizacji w systemie „Projektuj i buduj” (na jednym odcinku rozpoczęto już roboty budowlane, a na pięciu zakończono etap projektowania i złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID),

85,2 km - 5 odcinków w przygotowaniu (w trakcie przetargu lub na etapie opracowywania koncepcji programowej).

Red.

Fot. GDDKiA

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4