Marszałek Władysław Ortyl na obradach grupy EKR w Wenecji

KATEGORIA: POLITYKA / 18 listopada 2019

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w dniach studyjnych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Spotkanie odbyło się w Wenecji. Podczas obrad rozmawiano o pomocniczości i ochronie dziedzictwa kulturowego.

Zasada pomocniczości stanowi, że decyzje powinny być zawsze podejmowane jak najbliżej obywateli. Oznacza to podejmowanie decyzji na najbardziej odpowiednim poziomie. W miarę możliwości decydentami powinni być poszczególni obywatele, zaś władze lokalne lub krajowe powinny przy podejmowaniu decyzji mieć pierwszeństwo w stosunku do organów ponadnarodowych. Oznacza to również kształtowanie polityk, które mają wpływ na społeczności lokalne, poprzez uwzględnianie ich poglądów i interesów oraz przekazywanie uprawnień władzom lokalnym i regionalnym. W panelu dyskusyjnym poświęconym tej tematyce, wziął udział m.in. Matteo Bianchi, poseł do parlamentu włoskiego, radny gminy Morazzone i członek grupy EKR w Komitecie Regionów.

Drugim z wiodących tematów była ochrona dziedzictwa kulturowego Europy.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego stanowi kluczową kwestię dla naszego regionu ze względu na m.in. przenikanie się tradycji krajów karpackich na tym obszarze. Kwestia ta stanowi wielkie wyzwanie dla władz regionalnych i lokalnych, dlatego musimy wspierać wszelkie dążenia do zachowania naszej unikalnej tradycji i tożsamości – mówił na spotkaniu marszałek Ortyl.

Carlo Fidanza, członek grupy EKR w Parlamencie Europejskim podkreślił z kolei:

- Nie możemy być zamkniętym dziedzictwem kulturowym, myśleć jedynie o zachowaniu naszych zabytków. Unia Europejska znajduje się obecnie na etapie ważnych reform. Jako konserwatyści, musimy łączyć rozwój z ochroną przyrody i dziedzictwa.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przy Europejskim Komitecie Regionów przebywała w Wenecji na zaproszenie jednego z członków - Roberto Ciambettiego.

Red.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4