60 etatów czeka. Jest praca w Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 20 listopada 2019

Fot. KAS

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oferuje kolejne miejsca pracy. Ogłoszony nabór to szansa zatrudnienia w komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz w granicznych oddziałach celnych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

- Na kandydatów do służby czeka 60 wolnych stanowisk służbowych w kategorii stanowisk specjalistycznych. Osoby, które pozytywnie zakończą postępowanie kwalifikacyjne i założą mundur funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, znajdą zatrudnienie w komórkach dochodzeniowo-śledczych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (10 osób) oraz w granicznych oddziałach celnych w Medyce, Korczowej, Budomierzu oraz Krościenku (50 osób) - informuje mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Wymagane od kandydatów do służby kwalifikacje zawodowe to wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Z uwagi na specyfikę pracy w komórkach dochodzeniowo-śledczych mile widziane będzie wyższe wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie zawodowe np. w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych lub samorządowych. Do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w komórkach dochodzeniowo śledczych należy m.in. prowadzenie postepowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, prowadzenie dochodzeń, zatrzymywania i przeszukiwanie osób, zatrzymywanie rzeczy, przeszukiwanie lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń czy współpraca w organami ścigania, prokuraturą i sądami. Istotnym elementem tych działań są czynności, które pozwalają na zwalczanie mafii vatowskich i przestępczości karuzelowej.

Fot. KAS

Z kolei, z uwagi na specyfikę pracy w granicznych oddziałach celnych, mile widziane dodatkowe kwalifikacje to wykształcenie średnie techniczne w zakresie kształcenia przydatnym w Służbie Celno-Skarbowej np. mechaniczne, mechatroniczne czy elektroniczne. Do zadań realizowanych na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej w oddziałach celnych należy m.in. kontrola celna towarów i środków przewozowych, wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów, kontrola podróżnych i dewizowa czy tez wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej powinni mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia i nie być karani.

- Prowadzony nabór to szansa na pracę w nowoczesnej, umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych i mogą ubiegać się o emeryturę mundurową - zachęcają przedstawiciele KAS.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w ogłoszeniu nr 1801-I Z K 3.110.76.2019 dostępnym TUTAJ.

- Na oferty czekamy do 6 grudnia 2019 r. - wyjaśnia mł. asp. Edyta Chabowska.

Wzmocnienie potencjału podkarpackiej KAS to przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry m.in. do służby w planowanym przejściu granicznym w Malhowicach. To także odpowiedź na zakładane doposażenie przejść granicznych, a co za tym idzie, nowe stanowiska pracy w Budomierzu, Korczowej i Krościenku, gdzie w latach 2020-2021 planowana jest budowa stacjonarnych urządzeń RTG, służących do prześwietlania pojazdów. Odpowiednie zabezpieczenie kadry w obszarze granicznym związane jest także z planami zagospodarowania kolejowego przejścia granicznego Przemyśl-Mościska czy zakładaną zmianą obsługi ruchu towarowego w Korczowej na formę terminalową.

- Wzmocnienie komórek dochodzeniowo- śledczych pozwoli na jeszcze bardziej skuteczne uderzenie w mafie vatowskie i przestępczość karuzelową - wyjaśniają przedstawiciele formacji. - Praca w strukturach Służby Celno-Skarbowej w województwie podkarpackim od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W ogłoszonym poprzednio naborze, o 30 wolnych miejsc pracy, walczy obecnie ponad pół tysiąca osób.

W ostatnich dwóch latach zatrudnienie w strukturach KAS na Podkarpaciu znalazło blisko 400 osób.

Red.

Fot. KAS

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4