Dodatkowy nabór dla podmiotów niepublicznych w programie „Maluch +”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 11 grudnia 2019

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

O realizacji programu „Maluch +” 2020 oraz dodatkowym Module 4 poinformowała w środę na konferencji prasowej wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wspólnie z zastępcą dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie Jolantą Tomczyk-Filą.

Na program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program „Maluch +” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.

Termin składania ofert upłynął 13 listopada 2019 r. W województwie podkarpackim na tworzenie nowych miejsc opieki w gminach, gdzie do tej pory nie było takich instytucji, wpłynęło 6 ofert dotyczących powstania 195 miejsc. Samorządy dysponujące wcześniej żłobkami i klubami dziecięcymi, w tym również powstałymi w ramach wcześniejszych edycji programu, przedłożyły 12 wniosków na utworzenie kolejnych 447 miejsc, a dodatkowo w module 2 Programu 46 jednostek gminnych zawnioskowało o dopłatę do istniejących 2 190 miejsc opieki. Podmioty niepubliczne z kolei przedłożyły 17 wniosków, na utworzenie nowych 450 miejsc.

W piątek 6 grudnia udało się również ogłoszenie dodatkowego Modułu 4, adresowanego do podmiotów niepublicznych. O dofinansowywanie w ramach tego modułu, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). W ramach modułu 4 dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Beneficjenci – prowadzący wskazane instytucje, otrzymają dofinansowanie na każde obsadzone miejsce, przy czym warunkiem przekazania środków jest obniżenie o adekwatną wielkość opłat rodziców. Jest to o tyle istotne, że placówki publiczne i niepubliczne dzieli stosunkowo duża dysproporcja w opłatach czesnego, a dotacja z programu „Maluch +” może wpłynąć na zmniejszenie tej różnicy i ułatwić rodzicom dzieci, dla których zabrakło miejsc w placówkach gminnych, zorganizowanie opieki nad dzieckiem i powrót na rynek pracy. Termin składania ofert do modułu 4 wyznaczono do 10 stycznia 2020 r.

Więcej: https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/konkurs-maluch-2020-modul-4/

Od początku funkcjonowania programu „Maluch +” w woj. podkarpackim:

– powstało 3750 miejsc opieki, z czego 2190 jednostek samorządu terytorialnego i 1560 niepubliczne

– dofinansowanie do funkcjonowania otrzymało 12 106 miejsc opieki

Łącznie na program przeznaczono 90 456 674 zł.

Edycja specjalna „Maluch+ 2017 – za życiem” – powstało wówczas 35 miejsc opieki w 7 placówkach na wartość około 350 000 zł. W sumie – na terenie Podkarpacia powstało 2190 miejsc opieki w 46 placówkach jednostek samorządu terytorialnego i 1560 miejsc w 80 placówkach niepublicznych.

Finansowanie programu w poprzednich latach:

2011/2012 – 40 mln zł

2013 - 90 mln zł

2014 - 101 mln zł

2015/2017 – 151 mln zł

2018/2019 – 450 mln zł

2020 – 400 mln zł

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4