Urząd wojewódzki będzie czynny w sobotę 14 grudnia. W zamian za wolne w piątek po świętach

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 11 grudnia 2019

Fot. Paweł Bialic

Zgodnie z zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 27 grudnia (piątek po świętach Bożego Narodzenia) będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia.

Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej: centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych), terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).

- W związku z tym Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 27 grudnia będzie nieczynny. W zamian PUW będzie otwarty w sobotę 14 grudnia - informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody.

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4