Pomoc Podkarpacia dla ratowników z Ukrainy. W trosce o bezpieczeństwo

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 12 grudnia 2019

Odzież i sprzęt do ratownictwa wodnego, ekwipunek dla ratowników górskich, w tym sanie transportowe i nadajniki GPS przekazano ukraińskim partnerom w ramach czwartej edycji projektu „Polskiej pomocy rozwojowej”. O tym, w jaki sposób realizowano projekt mówiono w czwartek Urzędzie Marszałkowskim.

W konferencji oprócz marszałka Władysława Ortyla udział wzięli także: Wolodymyr Czerneckij – komendant Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim, Tsitsei Volodymyr – pierwszy zastępca komendanta Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Zakarpackim, nadbryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Przemysław Barczentewicz – prezes Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że nowoczesny sprzęt, który trafi do Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim oraz w Obwodzie Zakarpackim będzie służył nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa turystom w górach ale będzie też wykorzystywany w ratownictwie wodnym i przeciwpowodziowym.

- Projekt „Polskiej pomocy rozwojowej” ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym, zwłaszcza w zakresie ratownictwa górskiego, wodnego i przeciwpowodziowego. W tym celu podpisaliśmy porozumienia z obwodami Iwano-Frankiwskim oraz Zakarpackim. Jednak, żeby dawały one podstawy do praktycznych działań potrzebne są środki finansowe. Tym instrumentem finansowym jest właśnie „Polska pomoc rozwojowa”, w ramach której są organizowane szkolenia specjalistyczne. W przeprowadzeniu tych szkoleń pomaga nam Podkarpacki Komendant Straży Pożarnej i jego służby oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako służba związana z ratownictwem górskim. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi ponad 600 tysięcy złotych. To ważne, że możemy nawiązywać relacje i poszerzać współpracę polsko-ukraińską, ponieważ województwo podkarpackie graniczny bezpośrednio z tymi obwodami – mówił marszałek.

Fot. Daniel Kozik/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Podczas konferencji uroczystego podpisania protokołów przekazania-odbioru, sprzętu ratowniczego dokonali: marszałek Władysław Ortyl oraz Wolodymyr Czerneckij – komendant Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim i Tsitsei Volodymyr – pierwszy zastępca komendanta Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Zakarpackim.

Celem czwartej edycji projektu „Polskiej pomocy rozwojowej” było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w pasie transgranicznym. Tegoroczny projekt był realizowany w rozszerzonej formule. Obejmował swoim wsparciem nie tylko ratowników z Obwodu Iwano-Frankiwskiego, ale też po raz pierwszy z Obwodu Zakarpackiego.

We wrześniu, w ramach pierwszego etapu projektowego, 20 strażaków z Ukrainy uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa na obszarach wodnych. Kursanci, przez kilka dni zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności w Nisku, w specjalnym ośrodku szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Tematyka ćwiczeń dotyczyła prawidłowej organizacji ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych, pływania i technik ratownictwa wodnego.

Kolejnym szkoleniem, był przygotowany w Bieszczadach przy wsparciu Grupy Bieszczadzkiej GOPR, kurs z zakresu akcji poszukiwawczych w górach. Podczas szkolenia, które odbyło się w Stężnicy koło Baligrodu, 12 ratowników z Ukrainy poznało metody i techniki poszukiwawcze, zachowania ludzi zaginionych oraz zasady dowodzenia i planowania akcji w kontekście zagrożeń wynikających z warunków letnich i zimowych. Szkolenie zakończyły ćwiczenia pokazowe, podczas których poszukiwano zaginionych przez partole ratownicze, z użyciem drona oraz z wykorzystaniem psa ratowniczego.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Red.

Fot. Daniel Kozik/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Daniel Kozik/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Daniel Kozik/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4