W sobotę dzień otwarty w NFZ. O e-receptach dla kadry medycznej

KATEGORIA: ZDROWIE / 13 grudnia 2019

Fot. Karol Woliński

Po hasłem „e-recepta dla kadry medycznej – dzień otwarty w OW NFZ” w sobotę 14 grudnia (godz. 8-16) Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza pracowników medycznych przygotowujących się do wystawiania e-recept do swojej siedziby w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8.

Podczas dnia otwartego będzie można m.in.:

- otrzymać kompleksową informację o zasadach wystawiania e-recept oraz działania strony gabinet.gov.pl,

- zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu działania i zakładania Profilu Zaufanego oraz Internetowego Konta Pacjenta,

- złożyć wniosek w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) o dostęp do platformy P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).

Więcej o e-receptach: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4