Powołano władze Podkarpackiej Sieci Laboratoriów

KATEGORIA: GOSPODARKA / 21 stycznia 2020

Fot. PCI

Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji, wybrało swoje organy. To rada, przewodniczący i zespół koordynujący.

Na Podkarpaciu działa sieć laboratoriów, która zrzesza już 45 jednostek. Funkcjonują one zarówno na uczelniach wyższych, instytucjach oraz w dużych firmach. – Celem sieci jest wykorzystanie wyposażenia laboratoryjnego oraz potencjału naukowo-badawczego dla rozwoju podkarpackich firm i wspierania przedsiębiorczości – mówi dr inż. Roman Tabisz z PCI.

W zebraniu, którego organizatorem było Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie, uczestniczyli przedstawiciele 30 laboratoriów, którzy uchwalili regulamin, wybrali radę i przewodniczącego PSLBiW oraz tzw. zespół koordynujący.

Przewodniczącym rady został dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. Politechniki Rzeszowskiej, zastępcą jest dr hab. Stanisława Kanas, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wybrano także 5 osób stanowiących członków rady. Na czele zespołu koordynującego radę sieci powołano przewodniczącego. To dr inż. Roman Tabisz, twórca i organizator sieci, reprezentujący Politechnikę Rzeszowską.

– Sieć laboratoriów to doskonała platforma do współpracy dla profesjonalistów zajmujących się badaniami naukowymi i oceną zgodności materiałów, podzespołów, wyrobów oraz ekosystemów. Współpraca pozwala na doskonalenie kompetencji laboratoriów, pomoc w uzyskiwaniu akredytacji oraz podejmowanie i realizacja wspólnych projektów – mówi dr inż. Roman Tabisz z PCI.

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących jest strukturą otwartą i każde laboratorium, które jest zainteresowane tego rodzaju współpracą może włączyć się do tej struktury podpisując odpowiednie porozumienie z Podkarpackim Centrum Innowacji.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4