„Laurka dla dyrektora”. Związki o liście poparcia dla Krzysztofa Bałaty

KATEGORIA: ZDROWIE / 24 stycznia 2020

Fot. Barbara Kędzierska

Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z zażenowaniem przyjęły opublikowany wczoraj list poparcia dla działań dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Krzysztofa Bałaty. Przypomnijmy, że pod listem poparcia podpisało się 50 dyrektorów i osób ze środowiska medycznego. Sygnatariusze wspierający Krzysztofa Bałatę podkreślali, że działania dyrekcji szpitala pozwalają wyprowadzić placówkę z kłopotów finansowych, a ostatnie decyzje personalne były podejmowane zgodnie z prawem.

Warto przypomnieć, że konflikt pomiędzy związkami zawodowymi, a dyrekcją KSW nr 2 przybrał na mocy końcem grudnia zeszłego roku tuż po zwolnieniu dyscyplinarnym dwóch przewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych Katarzyny Ciury oraz Joanny Buż. Oprócz tego Sylwia Rękas, przewodnicząca ZOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, została pozwana do sądu za – jak twierdzi dyrekcja placówki - naruszenie dobrego imienia szpitala w wypowiedzi w mediach.

Według osób wspierających dyrektora Bałatę, działania władz szpitala miały na celu obronę stabilności ekonomicznej oraz dobrego imienia szpitala. Skrytykowano również postawę związków zawodowych, które zdaniem sygnatariuszy listu dążą do obrony partykularnych interesów działaczy związkowych, wpływają na destabilizację pracy szpitala i działają na niekorzyść placówki i jej pacjentów.

Zdaniem związków zawodowych wczorajszy list poparcia jest nieudolną zagrywką medialną, w której dyrekcja szpitala powtarza te same argumenty nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.

- Czy „osoby zarządzające szpitalami w Polsce” (jak siebie przedstawiają podpisani pod listami) nie potrafią sami napisać czegoś ciekawego i prawdziwego zamiast powtarzać i powielać nieprawdziwy przekaz z oświadczeń Dyrektora Bałaty? Przedstawiane są te same nieprawdziwe argumenty - pytają w oświadczeniu przesłanym mediom przedstawiciele ZPOA i OZZPiP.

Według związków nieprawdą jest to, że ich działania są związane tylko z obroną interesów władz związkowych, a także to, że ich ostatnie działania mają na celu destabilizację prac szpitala.

Jak podkreślono w oświadczeniu przesłanym przez związki zawodowe, dialog z dyrektorem KSW nr 2 odbywa się tylko na warunkach postawionych przez dyrekcję.

- A gdzie w tym wszystkim dobro pracowników??? Dlaczego podpisani pod tymi słowami nie widzą w dialogu dobra pracowników - zastanawiają się w oświadczeniu rozesłanym mediom przedstawiciele związków zawodowych.

Dążenie do porozumienia ze strony dyrekcji szpitala, związki zawodowe określają mianem „dialogu plastikowego” co odnosi się do transparentów zawieszonych na budynku szpitala, według których pozostałe nieprotestujące związki popierają działania szpitala. Banery pojawiły się na obiekcie KSW nr 2 w dniu, w którym odbyła się manifestacja zorganizowana przez skonfliktowane z władzami szpitala związki zawodowe.

- Tylko przypominamy przy tej okazji, iż już Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego upomniała się w październiku 2019 roku o brak dialogu w naszym szpitalu, zatem nie tylko nasze organizacje związkowe zauważyły brak dialogu. No cóż, widzimy dialog już dojeżdżając do budynku szpitala – wisi on nad naszymi głowami! - czytamy w oświadczeniu ZPOA i OZZPiP.

Krytyce związków nie uniknęły również osoby, które podpisały się pod listem wsparcia dla Krzysztofa Bałaty. Według związkowców poparcie dyrektorów szpitali podległych pod samorząd województwa podkarpackiego oraz innych osób związanych ze służbą zdrowia na Podkarpaciu, nie jest niczym nadzwyczajnym.

- Trudno byłoby nie oczekiwać, że Dyrektorzy placówek podległych pod Marszałka Województwa Podkarpackiego i powoływanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego mieliby nie chwalić swojego kolegi z Rzeszowa - twierdzą przedstawiciele związków zawodowych będących w konflikcie z dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2.

Tymczasem w piątek o godzinie 16.00, że ma dojść do kolejnych rozmów pomiędzy organizacjami związkowymi, a przedstawicielami zarządu województwa podkarpackiego w sprawie obecnej sytuacji w KSW nr 2.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4