W piątek w Rzeszowie obchody 78. rocznicy powstania Armii Krajowej

KATEGORIA: HISTORIA / 13 lutego 2020

Fot. Karol Woliński

W piątek przy pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów, odbędą się uroczystości 78. Rocznicy Powstania Armii Krajowej. 78 lat temu – 14 lutego 1942 roku – Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Nazwa „AK”, stała się jednym z najważniejszych symboli dążenia do niepodległości.

- To szczególny i wyjątkowy dzień. Dzień, w którym oddajemy honor i cześć tym, którzy z dumą mogą wyznać, że byli częścią jedynej w swoim rodzaju organizacji. Armia Krajowa, której 78. rocznicę utworzenia świętujemy, to zwłaszcza dla nas żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej dzień bardzo szczególny - powiedział płk Dariusz Słota, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystości 78. Rocznicy Powstania Armii Krajowej odbędą się przy pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów przy ul. Szopena w Rzeszowie. Asystę honorową wystawi 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Tym wydarzeniom towarzyszyć będą również poczty sztandarowe z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Miejskiej, organizacji proobronnych. Podkarpaccy terytorialsi wystąpią również z repliką sztandaru bojowego żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu Rzeszów. Dystyngowanej wojskowej oprawy doda obecność orkiestry wojskowej Garnizonu Rzeszów.

Na powyższe wydarzenie oraz honorową zbiórkę krwi zapraszają prezes Okręgu Podkarpackiego Światowego Związki Żołnierzy Armii Krajowej wraz z prezydentem Rzeszowa, dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dowódcą Garnizonu Rzeszów oraz dowódcą 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Program obchodów:

godz. 10.00 - Msza Święta w kościele pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, ul. 3 Maja 20,

godz. 10.45 - przejście pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów, ul. Szopena,

godz. 11.00 - uroczystości rocznicowe: odegranie Hymnu Państwowego, przemówienia okolicznościowe, wyróżnienia żołnierzy AK, Apel Pamięci, salwa honorowa, składanie wieńców i wiązanek, odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,

godz. 12.00 - 13.00 - piknik wojskowy i wojskowa grochówka.

****

Przejęcie tradycji AK przez nowy rodzaj sił zbrojnych jest swoistą sztafetą pokoleń. Zręby organizacyjne Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej tworzone były na wzór Polskiej Organizacji Wojskowej, ta zaś odwoływała się do tradycji Powstania Styczniowego. Armię Krajową tworzyło pokolenie „Kolumbów” wychowane w tradycji walki o niepodległość w okresie powstań narodowych w XIX w. i w czasie trwania Wielkiej Wojny, jak ówcześnie nazywano I wojnę światową. Pokolenie to nie odmówiło daniny krwi w czasie próby, przed którą stanęła Polska w 1939 r.

- Nie bez przyczyny, to właśnie my, odwołujemy się do tradycji najlepszych wzorców osobowych i organizacyjnych, które w tym trudnym czasie zdało swój egzamin nie tylko z patriotyzmu, ale przede wszystkim z człowieczeństwa. Dziś Wojska Obrony Terytorialnej kształtują nowe pokolenia Polaków wychowane na tradycji „Kolumbów”, dla których hasła „Bóg-Honor-Ojczyzna” nie są pustymi sloganami - zapewniają podkarpaccy terytorialsi. - Budując Wojska Obrony Terytorialnej znacząco wpływamy na odbudowanie potencjału obronnego RP nie tylko poprzez rozwiązania organizacyjne, nowe wzory sprzętu i uzbrojenia ale przede wszystkim przez zaszczepieniu w świadomości społecznego powiązania wojska ze społeczeństwem. „Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony.” [Konstytucja 3 Maja, rozdział XI].

Red.

Fot. 3. PBOT

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4