Rzeszów uczcił 78. rocznicę powstania Armii Krajowej. FOTO

KATEGORIA: HISTORIA / 14 lutego 2020

Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W piątek w Rzeszowie uczczono 78. rocznicę powstania Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów przy ul. Szopena.

Obchody poprzedziła Msza Święta w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie.  W apelu wzięli udział przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, kombatanci, reprezentanci służb mundurowych oraz mieszkańcy regionu. 

– Każdego roku w połowie lutego gromadzimy się pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów, aby oddać hołd tym, którzy od pierwszych dni września 1939 r. podjęli walkę z niemieckim, a później także z sowieckim okupantem. Upamiętniamy żołnierzy, którzy walcząc w różnych konspiracyjnych organizacjach zjednoczyli się, działając od 14 lutego 1942 r. jako Amia Krajowa – część Polskich Sił Zbrojnych. A zarazem największa i najlepiej zorganizowana armia podziemna w okupowanej Europie. Wojsko, które funkcjonując w niezwykle trudnych warunkach – w ciągłej konfrontacji z silniejszym przeciwnikiem – organizowało się na niespotykaną dotąd skalę. Przez wiele miesięcy, prowadząc intensywną walkę o niepodległość Ojczyzny – powiedziała podczas uroczystości wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.

– Z tego miejsca chylę czoła przed żołnierzami Armii Krajowej. Przed ludźmi o wielkim patriotyzmie, którzy nigdy nie zwątpili w sens walki o suwerenną Polskę. Przed tym, którzy mimo zakończonej wojny nie złożyli broni, bo przecież ich Ojczyzna nadal nie była wolna. Przed żołnierzami, których poświęcenie i ogromna odwaga sprawiły, że my dziś możemy cieszyć się tą wolnością, której im nie dane było dożyć, a za którą wielu z nich oddało życie – dodała wicewojewoda.

Dowódca 3. PBOT i estońscy goście w trakcie piątkowych uroczystości
Fot. 3. PBOT

- Po latach dyskredytacji, prześladowań, mordów, poniżania i wypaczania ich dokonań dla Ojczyzny, doczekali się należnego im od zawsze miejsca w historii naszego narodu, tak już nieliczni, ale nadal swoją postawą i wiernością ideałom stanowią dla nas wzór niezłomności i męstwa. Drodzy Weterani, Żołnierze AK, nasi starsi koledzy, dziękujemy Wam za Wasze poświęcenie, jesteśmy wdzięczni losowi, że dał nam szansę z Wami obcować, czujemy zobowiązanie w stosunku do Waszego pokolenia, aby okazać się godnymi miana Waszych następców - powiedział płk Dariusz Słota, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Asystę honorową wystawiła 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Towarzyszyły jej również poczty sztandarowe z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, organizacji proobronnych i podkarpackich szkół. Terytorialsi dodatkowo wystąpili z repliką sztandaru bojowego żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu Rzeszów. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy spotkali się na pikniku smakując wojskową grochówkę.

W ceremonii udział wzięli dowódca południowego regionu Estońskiej Ligi Obrony podpułkownik Kaido Tiitus i starszy podoficer sierżant major Teet Bluum, którzy wizytowali 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej.

***

Armia Krajowa była największą armią podziemną w czasie II wojny światowej. Dla Polaków jest symbolem walki o niepodległość, patriotyzmu i męstwa. 14 lutego br. mija 78. rocznica utworzenia  AK – przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową z rozkazu gen. Władysława Sikorskiego. Głównym celem AK było stworzenie struktur wojskowych, a także przygotowanie do powszechnego powstania i otwartej walki z okupantem.

Red.

Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4