Gmina Głogów Młp. będzie prawie całkowicie skanalizowana

KATEGORIA: INWESTYCJE / 18 lutego 2020

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Prawie 81 kilometrów sieci kanalizacyjnej powstanie na terenie gminy Głogów Małopolski: 11,5 km w Pogwizdowie Starym, w Przewrotnem 57,5 km i w Hucisku 12 km.

Na sieciach wybudowanych zostanie również 42 przepompownie oraz około 200 studzienek i innych urządzeń kanalizacyjnych. Trwają również prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w Przewrotnem, która wspólnie z nowobudowanymi sieciami stworzy system umożliwiający odbieranie i oczyszczanie ścieków z północnej części gminy.

To efekt umowy popisanej 20 grudnia 2019 r. pomiędzy gminą Głogów Małopolski a firmą GEO sp. z o.o. z Radymna.

Trwające już prace to największa inwestycja w infrastrukturę kanalizacyjną w gminie. Koszt budowy sieci to 15 mln zł., a kanalizacji 6,5 mln zł. Na realizacje obu zadań gmina otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Po zakończeniu prac, gmina Głogów Młp. będzie skanalizowana w 99 proc. To doskonały wynik, który plasuje ją wśród gmin całkowicie skanalizowanych.

– Dzięki budowie sieci kanalizacyjnej oraz realizacji innym programom proekologicznym, zaliczeni będziemy do gmin, które w najwyższym stopniu dbają o środowisko naturalne – mówi Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Red.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4