Dyspensa do odwołania. Nowe wytyczne Diecezji Rzeszowskiej dla wiernych

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 28 marca 2020

Biskup rzeszowski Jan Wątroba
Fot. Ks. Tomasz Nowak/Diecezja Rzeszowska

Biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane. Obowiązuje ona od dnia 28 marca 2020 r. (sobota) aż do odwołania. Poprzednia dyspensa z 13 marca obejmowała okres do końca tego miesiąca.

Jak czytamy w komunikacie Kurii Diecezjalnej podpisanym przez jej kanclerza, ks. Piotra Steczkowskiego, dyspensa została udzielona wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.

Oczywiście wierni korzystający z dyspensy tak jak poprzednio zobowiązani są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ponadto Kuria prosi wiernych, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 24 marca w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Natomiast od dnia 12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania) aż do odwołania w trakcie sprawowania kultu będzie mogło być obecnych ponownie 50 osób. Przepisy te mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nabożeństw odprawianych w miejscach publicznie dostępnych.

Co ważne, kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych, natomiast księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.

Zgodnie z nowym zarządzeniem odwołane mają zostać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.

„Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny” – czytamy w komunikacie.

Odwołane mają być też zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. „Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny” – zaleca Kuria Diecezjalna.

W oddzielnym zarządzeniu biskup rzeszowski szczegółowo określił zasady prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii, w tym jak będą wyglądały obchody Wielkiego Tygodnia.

„Ponieważ od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię, to oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy o tym poinformować wiernych” – czytamy w zarządzeniu. Jest też sugestia, że „jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji”.

A co ze spowiedzią?

Kuria przypomina, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp., a Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość”.

Duszpasterze winni natomiast zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. „Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź lub wyznaczyć i zakomunikować wiernym godziny dyżurów w miejscach spowiedzi” – zaleca Kuria.

Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

Wielki Tydzień

„Celebracje Świętego Triduum Paschalnego powinny być obchodzone bez udziału ludu a jedynie z konieczną asystą” – głosi zarządzenie biskupa rzeszowskiego.

W Wielki Czwartek Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona przez biskupów w katedrze rzeszowskiej bez udziału księży i wiernych z wyjątkiem osób posługujących. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.

W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy ma być podtrzymany zwyczaj tzw. Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Nie wolno natomiast wystawiać straży grobowej ani organizować grupowych adoracji.

W Wielką Sobotę w parafiach nie będzie organizowane poświęcenie pokarmów. Obrzęd ten ma być zastąpiony modlitwą i błogosławieństwem stołu w rodzinach w poranek wielkanocny. Odpowiednia formuła ma zostać przekazana wiernym.

Liturgia Wigilii Paschalnej ma być sprawowana wewnątrz kościoła (nie ma poświęcenia ognia). W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie będzie procesji rezurekcyjnej. Najświętszy Sakrament może zostać wystawiony w Grobie Pańskim do prywatnej adoracji wiernych.

Także w Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie procesji rezurekcyjnej. Jeżeli Najświętszy Sakrament był przechowywany w Grobie Pańskim możliwe będzie udzielenie błogosławieństwa na zewnątrz kościoła (np. przed drzwiami).

Pozostałe zalecenia

Ponadto biskup Jan Wątroba zarządził, że uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

„Zobowiązuję wszystkich, aby udostępniać wiernym – gdzie to tylko jest możliwe – kontakt z kościołem i parafią przez internet, prowadząc transmisje on-line nabożeństw i na bieżąco przekazując informacje poprzez strony internetowe lub odpowiednie aplikacje” – zaznacza ordynariusz rzeszowski.

- Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, w tym trudnym momencie naszego życia, obejmuję moją modlitwą. Chorych i cierpiących proszę, aby swoje cierpienia łączyli z Krzyżem Jezusa Chrystusa i składali w ofierze za Kościół i cały świat. Z żywą wiarą zaufajmy Bożej Opatrzności i w codziennej modlitwie polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych.

Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, wszystkim z serca błogosławię - napisał biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Red.

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4