Polska zamyka granice! Premier wprowadza stan zagrożenia epidemicznego

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 13 marca 2020

Premier Mateusz Morawiecki.
Fot. Adam Guz/KPRM

Premier Mateusz Morawiecki, 13 marca w piątek wprowadził w Polsce STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO i szereg ograniczeń ruchu obywateli. Zarówno premier, jak i towarzyszący mu podczas ogłaszania decyzji minister zdrowia - Łukasz Szumowski zaznaczyli, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec sytuacji z Włoch. Tam zachorowania sięgnęły 17 tysięcy osób i zgony kilkuset osób. A liczby te będę tylko rosły. W Polsce obecnie mamy 68 przypadków zachowani i śmierć 2 osób.

W ślad za tą decyzją na najbliższe 10 dni (czas ten może zostać wydłużony o 20 dniu, a następnie na okres 30 dni) zostaną zamknięte granice Polski i wstrzymany ruch na trasach międzynarodowych lotniczych i kolejowych. W tym czasie granice Polski będą mogli przekroczyć wracający do niej obywatele naszego kraju, ale nie Cudzoziemcy chcący przyjechać tu turystycznie. Jeżeli już osoba nie będąca obywatelem naszego kraju będzie przekraczała granicę Polski, to np.: pod warunkiem stałej pracy w Polsce. Wszyscy powracający do kraju będą poddawani obowiązkowej kwarantannie domowej przez okres 14 dni. Takie osoby na karcie pobytu, będą musiały wskazać miejsce, w którym będą przebywały w tym czasie. Jeżeli będzie to Cudzoziemiec nie posiadający stałego lokum w naszym kraju, to wojewodowie danego województwa będą zobowiązani wyznaczyć taki lokal, by tam mógł spędzić najbliższe 14 dni kwarantanny.

- Opublikujemy dziś wykaz przejść granicznych, przez które będzie odbywał się ruch graniczny. Pozostałe granice zostaną zamknięte – powiedział Mariusz Kamiński, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dodając - Odstępstwa będą dotyczyły osób, które tu legalnie przebywają i pracują, będą mogły wrócić do swojego miejsca pobytu i pracy, ale pod warunkiem 14 dniowej kwarantanny.

Wewnątrzkrajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy będzie działał normalnie.

Fot. Materiał KPRP/Twitter

Kolejnym obostrzeniem na okres 14 dni, które wejdzie w życie o północy w sobotę (14 marca) będzie wprowadzenie ograniczenia w działalności galerii handlowych, w których czynne będą mogły być tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie, czy pralnie. Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić TYLKO działalność na dowóz i na wynos. Banki i placówki finansowe działać będą normalnie.

- Zdecydowaliśmy o tymczasowym zawieszeniu działania innych sklepów w galeriach handlowych, by nie generować dodatkowego ruchu. Poza galeriami handlowymi ograniczenie nie obowiązuje. Wszystkie sklepy, placówki finansowe czy punkty usługowe funkcjonują normalnie - mówił Mateusz Morawiecki.

Fot. Materiał KPRP/Twitter

Od soboty, przez najbliższe 14 dni obowiązywać będzie także zakaz, by w jednym miejscu i czasie nie gromadziło się więcej niż 50 osób. Zakaz ten dotyczy wszystkich zgromadzeń publicznych i religijnych.

- Przyjmujemy środki bezpieczeństwa polegające na ograniczeniu zgromadzeń zbiorowych do liczby 50 osób. To ograniczenie ma charakter powszechny: dotyczy tych wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić - powiedział premier Mateusz Morawiecki, dodając - Wszystkie te restrykcje dotyczą uroczystości publicznych, manifestacji, marszy, uroczystości religijnych. Msze Święte w Polsce będą transmitowane w telewizji i internecie.

Fot. Materiał KPRP/Twitter

Wszystkie powyższe zakazy zostały wprowadzone na wniosek i prośbę Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia. Szumowski uważa, że tylko w taki sposób Polska będzie mogła uchronić się przed daleko idącymi skutkami pandemii koronawirusa.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4