Duży spadek liczby turystów na Podkarpaciu w marcu. Przez epidemię

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 21 maja 2020

Opustoszała ulica 3 Maja w Rzeszowie w dobie pandemii koronawirusa
Fot. Paweł Bialic

- W marcu bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, znacznie zmalała liczba turystów w województwie podkarpackim - poinformował Urząd Statystyczny w Rzeszowie. - Podobna sytuacja miała miejsce także w innych województwach. Przyczyną takiego stanu rzeczy była przede wszystkim pandemia wirusa COVID-19.

W trzecim miesiącu 2020 roku na Podkarpaciu z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 27,8 tys. osób, w tym 2,8 tys. turystów zagranicznych. Ogólna liczba noclegów wyniosła 98,4 tys., w tym 7,2 tys. noclegów osób z zagranicy. W marcu 2020 roku, w porównaniu z marcem ub. roku, liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych na Podkarpaciu zmniejszyła się aż o 66,0 proc., a liczba turystów z zagranicy o 76,1 proc. Noclegów ogółem było mniej o 54,7 proc., w tym noclegów turystów zagranicznych mniej o 66,2 proc.

- Faktem jest, że liczba turystów w województwie podkarpackim w marcu 2019 roku była rekordowa. Dla porównania w trzecim miesiącu 2018 roku, turystów korzystających z obiektów noclegowych było 73,4 tys., w 2017 roku 76,1 tys., a w 2016 roku 62,8 tys. Jednak średnia liczba turystów w marcu w latach 2016-2019 wyniosła 73,6 tys. osób. Jest to ponad 2,5-krotnie więcej niż w marcu br. - podkreśla Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Podobną tendencję spadkową zanotowały również pozostałe województwa. Dla przykładu w województwie małopolskim liczba turystów w marcu br. była niższa o 65,2 proc., w porównaniu z marcem ub. roku, a w województwie mazowieckim o 65,0 proc. niższa.

W Polsce turystów w turystycznych obiektach noclegowych w marcu 2020 roku było o 63,3 proc. mniej, w porównaniu z marcem ub. roku.

Red.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4