27 mln zł dla DPS-ów na walkę z koronawirusem. „Potrzeby stale rosną”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 28 maja 2020

59 podkarpackich Domów Pomocy Społecznej w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa ma otrzymać w najbliższym czasie pomoc finansową w wysokości około 27 mln zł. Pieniądze trafią do DPS-ów w związku z realizacją kilku różnych projektów pomocowych. Jak twierdzi marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, pomoc dla tych jednostek jest szczególnie ważna ponieważ dużą część pensjonariuszy stanowią osoby starsze, które znajdują się w grupie największego ryzyka ciężkiego przebiegu zarażenia COVID-19.

- Pomoc jaką kierujemy do biznesu, do służby zdrowia, a teraz do DPS-ów ciągle rośnie. Rośnie, bo rosną potrzeby. Myślę, że wspólnie powinniśmy dbać o potrzeby osób starszych, które są szczególnie zagrożone w okresie pandemii. Wiele z nich przebywa w domach opieki – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek województwa podkarpackiego.

Pierwszy z projektów „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” o wartości 139 tysięcy złotych, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zakupiono z niego 21 tysięcy maseczek wielokrotnego użytku oraz 4250 przyłbic ochronnych, które już są rozdzielane do Domów Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Pomocy Społecznej na Podkarpaciu. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, a środki ochrony trafią do pracowników 161 podmiotów. Wykonanie maseczek i przyłbic zostało zlecone podkarpackim podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorcom społecznym, co dodatkowo stanowiło wsparcie dla tego sektora.

- Od samego początku przykładaliśmy do tej pomocy w DPS-ach dużą wagę, patrząc na to, co dzieje się w takich miejscach w innych krajach, kiedy wybuchnie epidemia w takim centrum opieki. Dlatego chcieliśmy wystartować z nią jak najszybciej – powiedział Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa odpowiedzialny za ochronę zdrowia na Podkarpaciu.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Jednocześnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektów: „Liderzy kooperacji” oraz „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, zakupił:

• 1 100 000 sztuk rękawiczek ochronnych;

• 20 tysięcy maseczek jednorazowych;

• 9 900 maseczek FFp2 i FFp3;

• ponad 8100 litrów płynów do dezynfekcji rąk;

• 130 kombinezonów ochronnych.

Środki te zostaną przekazane do 51 Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa. Wartość dotychczas zakupionych środków w ramach tych projektów wynosi ponad 932 tys. złotych. Kolejne zakupy o wartości ok. 2 mln złotych dla Domów Pomocy Społecznej są realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i będą sukcesywnie przekazywane dla placówek w miarę zgłaszanych potrzeb. Jak mówił w czwartek podczas konferencji prasowej dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka pomoc w ramach tych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są już w dużej częśc przekazane do placówek pomocy społecznej.

- Do pracowników wszystkich DPS-ów na Podkarpaciu trafiło już ponad 20 tysięcy maseczek bawełnianych i ponad 4 tys. przyłbic. Od dzisiaj pracownicy, dyrektorzy 50 DPS-ów odbierają z naszego magazynu płyny, maseczki, kombinezony, rękawiczki ochronne. To jest bardzo szeroka pomoc, która jest oczekiwana w tych placówkach, żeby mogły bezpiecznie funkcjonować – mówił dyrektor ROPS Jerzy Jęczmienionka.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Największa pomoc finansowa dla DPS-ów ma być realizowana w ramach projektu „POWER” 2014-2020 dedykowanego wszystkim 59 DPS-om działającym na terenie województwa podkarpackiego.

- Ten projekt traktowany jest jako taki szczególny instrument interwencji. Taki pomysł zrodził się tu u nas, na Podkarpaciu. Bardzo się z tego cieszymy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaakceptowało ten sposób pomocy DPS-om – mówił marszałek Ortyl.

W ramach tego projektu DPS-y będą mogły ubiegać się o środki na łagodzenie skutków choroby COVID-19 i zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu wynosi 24 mln zł i cała pula środków zostanie przekazana DPS-om. Wsparcie finansowe będzie mogło zostać przeznaczone na:

• zatrudnienie dodatkowej kadry, zespołów pracujących przy mieszkańcach DPS,

• dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie) dla pracowników już zatrudnionych (za wyjątkiem pielęgniarek i lekarzy),

• zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców tzw. miejsc przejściowych, powracającym ze szpitali oraz nowym pensjonariuszom,

• przygotowanie i funkcjonowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla pracowników placówek, którzy nie mogą wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19,

• pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących,

• przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do instytucji, z przeznaczeniem dla personelu zatrudnionego w placówce poddanego częściowej lub pełnej izolacji,

• środki ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów,

• sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19,

• sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek,

• zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.

- Sprzęt, który już zakupiliśmy jest odbierany z naszego magazynu w Rzeszowie. Przy rozdzielaniu kwoty 24 mln zł przyjęliśmy formułę grantową. DPS-y będą otrzymywać pomoc w zależności od wielkości domu, liczby pensjonariuszy i personelu – tłumaczył Jerzy Jęczmienionka.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Jak zaznaczył marszałek Władysław Ortyl kwota 24 mln zł w ramach programu „POWER” to realna kwota pomocy, która trafi do DPS-ów. Koszty obsługi realizacji programu pokryje Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Na Podkarpaciu jest ok. 8 prywatnych DPS-ów i 51 prowadzonych przez samorządy i stowarzyszenia.

Wokul

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas kontaktu z innymi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4