Budżet Rzeszowa na 2021 r. Największe inwestycje będą znów na transport i drogi

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 19 listopada 2020

Fot. Karol Woliński

Znamy już pierwsze założenia budżetu Rzeszowa na 2021 rok. Opublikowany projekt realizacji przyszłorocznej polityki finansowej miasta zakłada wydatki na poziomie przeszło 1,77 mld zł, z czego wydatki majątkowe podobnie jak w 2020 roku mają stanowić kwotę około 350 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji majątkowych planowanych przez władze Rzeszowa w 2021 roku, najwięcej środków - 179 mln zł będzie przeznaczone na transport i budowę dróg.

RCK i zakup nowych autobusów

Jeżeli chodzi o inwestycje w dziedzinie transportu i łączności możemy tu wymienić przede wszystkim realizację Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (18,9 mln zł), zakup ekologicznego taboru autobusowego (54,6 mln zł) czy rozbudowę układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki (32 mln zł). 12 mln zł zapisano z kolei na integrację systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym. Władze Rzeszowa planują również przebudowę ul. Grunwaldzkiej (4,7 mln zł), przebudowę ul. Matysowskiej (6,8 mln) zł oraz budowę łącznika między al. Rejtana i ul Wierzbową (łącznie 6 mln zł). W projekcie budżetu znalazły się również zapisy mniejszych kwot dotyczących rozpoczęcia kluczowych inwestycji komunikacyjnych, o których mówi się w Rzeszowie od wielu lat. Chodzi tu budowę Wisłokostrady, czyli połączenia al. Rejtana z ul Ciepłowniczą (348 tys. zł), przebudowę ul. gen. Maczka (44 tys. zł) oraz przygotowanie i realizacja południowej obwodnicy Rzeszowa czyli połącznia ul. Podkarpackiej z al. Sikorskiego (1,1 mln zł). W planie jest również przeznaczenie w 2021 roku kwoty 1,1 mln zł na budowę tunelu pod rondem Pobitno.

Sport: Realizacja PCL „Resovia”

48 mln zł rzeszowski ratusz planuje przeznaczyć na inwestycje sportowe. Z tej kwoty prawie 15 mln zł ma być przeznaczone na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego „Resovia”. Również około 15 mln zł miasto planuje również przeznaczyć na zagospodarowanie Stadionu Miejskiego przy ul. Hetmańskiej. Wśród większych inwestycji sportowych można również wspomnieć 12 mln zł na kontynuację przebudowy basenu przy ul Matuszczaka. W 2021 roku 900 tys. zł ma być zarezerwowane na realizację krytego lodowiska przy al. Witosa. Obecnie miasto jest w trakcie wyboru firmy, która stworzy dokumentację projektową tego obiektu.

Oświata: szkoła na Drabiniance i dwa przedszkola

36 mln zł władze Rzeszowa chcą przeznaczyć na wydatki majątkowe dla instytucji oświatowych. Najpoważniejszą inwestycją w 2021 roku może być budowa Zespołu Oświatowego na osiedlu Drabinianka przy ul. Kwiatkowskiego, na co ratusz zapisał w budżecie 15 mln zł. Z kolei łącznie 10 mln zł będzie skierowane dalszą budowę przedszkoli. Jedno powstaje na os. Budziwój przy ul. Strzelców, a drugie na os. Przybyszówka przy ul. Iwonickiej.

21 mln zł będzie przekazane na gospodarkę mieszkaniową. Tutaj wśród inwestycji można wymienić rewitalizację podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa (8,9 mln zł) oraz na os. Grota Roweckiego (4,1 mln zł) i na obszarze Śródmieścia Rzeszowa (2,6 mln zł).

Wydatki bieżące – najwięcej na oświatę

Jeżeli chodzi wydatki bieżące, na które miasto planuje przeznaczyć w 2021 roku 1,42 mld zł, największą ich część stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 518 mln zł. Ponadto 124 mln zł miasto wyda na gospodarkę komunalną, 118 mln zł na transport i łączność, 74 mln zł na pomoc społeczną. Nakłady na działania administracji publicznej wyniosą 75 mln zł, dużą część budżetu dotyczącego wydatków bieżących stanowią również edukacyjna opieka wychowawcza (54 mln zł), polityka rodzinna (36 mln zł). Natomiast na sport i kulturę miasto przeznaczy kolejno 18 i 22 mln zł.

Z czego największe dochody?

W kwestii dochodów ratusz planuje, że w przyszłym roku do budżetu wpłynie kwota 1,64 mld zł. Z tego 1,45 mld zł to dochody bieżące, natomiast 192 mln zł to dochody majątkowe. Największą część dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa, która ma wynieść 400 mln zł. Miasto zakłada również, że do budżetu wpłynie kwota 329 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz 317 mln zł w ramach dotacji celowych z budżetu państwa. W strukturze dochodów można również wskazać 63 mln zł z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz 23 mln zł z planowanych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej.

Planowany przez władze Rzeszowa deficyt na koniec 2021 roku ma zmieścić się w kwocie 132 mln zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu Rzeszowa może jeszcze ulec zmianom. Jego ostateczną wersję poznamy w grudniu gdy trafi on pod obrady Rady Miasta Rzeszowa. Z pełnym projektem budżetu miasta na 2021 rok można zapoznać się TUTAJ.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4