Odbiór odpadów w 2021 r. W Rzeszowie opłaty dla mieszkańców nie wzrosną

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 20 stycznia 2021

Fot. MPGK w Rzeszowie

Wszystko wskazuje na to, że obecne stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Rzeszowa pozostaną w nowym roku na aktualnym poziomie. Przypomnijmy, że w listopadzie zeszłego roku przetarg na wywóz śmieci ze stolicy Podkarpacia w 2021 roku wygrało konsorcjum, na którego czele stoi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. Kwota jaką miasto zapłaci MPGK Rzeszów za wykonanie tego zadania wynosi prawie 61 mln zł i jest praktycznie równa tej, za którą miejska spółka odbierała odpady w 2020 roku.

Od momentu podpisania umowy w ratuszu trwały analizy dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej, który musi być zbilansowany pod kątem przychodów i kosztów obsługi. Problemem w zeszłym roku była również kwestia braku kilku milionów zł w budżecie miasta w związku z brakiem realizacji wpłat przez część mieszkańców za odbiór odpadów. Teraz jednak, jak informuje rzeszowski ratusz, system ma się zbilansować i w związku z tym opłaty dla mieszkańców w tym roku nie powinny wzrosnąć.

- Nie zamierzamy w tym roku zmieniać opłat za wywóz śmieci od mieszkańców, stawki powinny pozostać na obecnym poziomie - potwierdza rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki.

Optymizm płynący z ratusza to pokłosie wzrastającej liczby deklaracji śmieciowych od mieszkańców.

W zbilansowaniu systemu powinno pomóc też od dawna zapowiadane zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów z domów jednorodzinnych. Od 1 stycznia tego roku szkło jest odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu, a papier, metale i tworzywa sztuczne nie rzadziej niż co trzy tygodnie. Z kolei odpady komunalne niepodlegające segregacji mają być wywożone nie rzadziej niż co 10 dni. Zmiana czeka też odbiór frakcji „bio” – w okresie od 1 kwietnia do 31 października będą wywożone nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

Przypomnijmy, że od 1 marca 2020 roku stawki za odbiór odpadów dla mieszkańców Rzeszowa wyglądają następująco:

- dla zabudowy jednorodzinnej 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- dla zabudowy wielolokalowej 27 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4