Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 3 grudnia 2018

Fot. pl.wikipedia.org

W sobotę, 8 grudnia o godz. 17.00 w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbędzie się uroczysty Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, a patronatem honorowym objął je Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

- Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie szczególności roku jubileuszowego 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uhonorowanie wszystkich Tych, którzy włączyli się w tworzenie niezawisłej Rzeczypospolitej - wyjaśnia Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody.

Będzie to wyjątkowe spotkanie wszystkich żyjących osób represjonowanych, działaczy Solidarności i kombatantów. Założeniem Kongresu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej i zwiększenie świadomości Polaków na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową niezależnej państwowości polskiej. Jest to również promocja narodowych wartości takich jak: wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka. W ten sposób podkreślony zostanie wysiłek wszystkich pokoleń Polaków prowadzący do odzyskania i utrzymania współczesnej niepodległości.

W programie znajdą się:

- Wystawa pt. „Stan wojenny” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie;

- Wykład historyka dr Marcina Bukały z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie pt. „Działalność opozycyjna jako ważny etap drogi do Polski Niepodległej”;

- Uroczysty koncert Pawła Steczkowskiego pt. „Pieśni internowanych”, podczas którego wystąpią: Paweł Steczkowski, Adrianna Kieś, Andrzej Paśkiewicz, Jacek Mielcarek, Bartłomiej Wanecki, Jakub Mielcarek.

Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów Adam Głaczyński.

- Zachęcamy do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Mamy 100 bezpłatnych zaproszeń na Kongres, które można odebrać w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w godzinach pracy urzędu - w pokoju 249 (do wyczerpania puli biletów) - informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Wydarzenie zostało przygotowane w ramach projektu pt. „Niepodległa – pamięć i duma pokoleń”, dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022. Współorganizatorami są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.

Red.

Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4