Polski Ład a wysokość emerytury. We wtorek dyżur telefoniczny ZUS

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 stycznia 2022

Fot. Pixabay.com

We wtorek, 25 stycznia Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będą zmiany w przepisach emerytalnych.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:

· wpływu „Polskiego Ładu” na wysokość pobieranej emerytury, renty, innego świadczenia emerytalno-rentowego,

· warunków jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki,

· wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych na rachunek bankowy, inny instrument płatniczy,

· obowiązków pracujących emerytów i rencistów względem ZUS – rozliczenia przychodów uzyskiwanych w 2021 r. Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o przychodach.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 25 stycznia w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerami telefonów 13 44 379 17, 13 43 663 99 podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4