Księża neoprezbiterzy odebrali nominacje na ich pierwsze parafie

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 20 czerwca 2022

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Biskup rzeszowski Jan Wątroba wręczył w poniedziałek (20 czerwca) neoprezbiterom dekrety z nominacjami na ich pierwsze parafie. Jedenastu księży, którzy zostali wyświęceni 4 czerwca, obejmie nowe placówki 20 sierpnia.

20 czerwca księża dziekani bądź ich reprezentanci odebrali nominacje dla księży ze swoich dekanatów. Były to nominacje na proboszczów, nominacje na pierwsze parafie dla neoprezbiterów oraz zmiany wikariuszy pomiędzy parafiami. Nowi księża proboszczowie obejmą placówki 13 sierpnia, a nowi księża wikariusze 20 sierpnia.

- Szczegółowe informacje o zmianach personalnych w parafiach zostaną przekazane po objęciu placówek przez nowych proboszczów i wikariuszy - informuje diecezja rzeszowska.

Ponadto biskup rzeszowski mianował ks. dr. hab. Piotra Steczkowskiego, prof. URz, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, wikariuszem generalnym diecezji rzeszowskiej.

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof KUL, zastąpił ks. dr. Pawła Pietrusiaka na stanowisku rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Jedenastu neoprezbiterów wyświęconych 4 czerwca otrzymało skierowanie do parafii po raz pierwszy:

ks. Sebastian Bełz – Cieklin

ks. Krzysztof Lampart – Ustrobna

ks. Mateusz Łachmanek – Czudec

ks. Karol Migut – Czarna Sędziszowska

ks. Marcin Murawski – Ropczyce – św. Barbary

ks. Adrian Pazdan – Rzeszów – św. Mikołaja

ks. Tomasz Sienicki – Chmielnik

ks. Dominik Świeboda – Sękowa

ks. Piotr Wąsacz – Nockowa

ks. Mateusz Wojtuń – Niwiska

ks. Wiktor Zoła – Tyczyn

Ponadto do pracy poza diecezją zostali skierowani:

ks. Wojciech Radomski – do Papui Nowej Gwinei

ks. Jacek Hajduk – do Czech

ks. Marek Szpunar – do Francji

(Na podstawie informacji Diecezji Rzeszowskiej)

Red.

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

Fot. Ks. Jakub Nagi/Diecezja Rzeszowska

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4