Obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych rusza w Rzeszowie. Harmonogram

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 23 września 2022

Fot. Viperis

Masz w domu baterie, świetlówki, stare leki czy chemikalia? Skorzystaj z bezpłatnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, która rusza od soboty, 24 września w Rzeszowie.

Jesienną obwoźną zbiórkę organizuje miasto Rzeszów razem z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Dotyczy ona odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w podanych niżej godzinach w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki.

Mieszkańcy Rzeszowa mogą do nich przynieść: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, leki przeterminowane, pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne.

Zbiórka rozpocznie się w sobotę 24 września i potrwa do piątku 30 września.

Wykaz punktów na terenie Rzeszowa, w których odbierane będą przez MPGK Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców miasta systemem obwoźnym:

24 września, sobota

- podczas Happeningu Ekologicznego „Rzeszów bez plastiku”, Park Jedności Polonii z Macierzą (w rejonie ul. Pułaskiego i ROSIR-u), godz. 12.00-17.00

26 września, poniedziałek

- parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej, godz. 10.30-12.30

- parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33, godz. 12.45-14.45

- parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac, godz. 15.00-17.00

27 września, wtorek

- ulica Kopernika w rejonie postoju taksówek towarowych, godz. 10.30-12.30

- parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich, godz. 12.45-14.45

- parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza, godz. 15.00-17.00

28 września, środa

- parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP, godz. 10.30-12.30

- parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15, godz. 12.45-14.45

- parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK, godz. 15.00-17.00

29 września, czwartek

- parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f, godz. 10.30-12.30

- parking w rejonie ul. Kustronia za blokiem Monte Casino 14 przy placówkach usługowo-handlowych, godz. 12.45-14.45

- ulica Hetmańska, parking za sklepem „Hetman” od strony ul. Staszica, godz. 15.00-17.00

30 września, piątek

- parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej, godz. 10.00-12.00

- parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów, godz. 12.30-14.30

- parking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, godz. 15.00-17.00.

***

Takie odpady przyjmowane są też w 2022 r. stale w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października także w piątki w godzinach 10-18.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4