Mają pomóc bezdomnym. Rzeszów ogłosił konkurs na streetworkerów

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 25 listopada 2022

Fot. Pixabay.com

Rzeszów poszukuje streetworkerów, czyli osób, które we współpracy z MOPS będą niosły pomoc bezdomnym i potrzebującym na terenie miasta. Konkurs na prowadzenie tego zadania przez organizacje pozarządowe w przyszłym roku został właśnie ogłoszony.

Aktualnie, do końca tego roku funkcję streetworkera sprawują osoby działające w rzeszowskim stowarzyszeniu Zupełne Dobro. Otwarty konkurs ogłoszony przez Prezydenta Rzeszowa zakłada nawiązanie współpracy w tym zakresie na cały 2023 rok.

- W Rzeszowie mamy mnóstwo organizacji, które na wiele sposobów angażują się w pomoc osobom potrzebującym. To dla nas niezwykle istotne, bo wsparcie działań, które sami prowadzimy w tym zakresie jest potrzebne i korzystne. Osoby działające w tych stowarzyszeniach mają olbrzymią wiedzę i chętnie angażują się w nasze wspólne projekty, dlatego jestem przekonany, że funkcja streetworkera zostanie obsadzona w najlepszy możliwy sposób – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Zadaniem streetworkerów będzie przede wszystkim stały kontakt z osobami bezdomnymi przebywającymi na terenie miasta.

- Organizacja, której powierzymy to zdanie powinna prowadzić patrole streetworkerskie w przestrzeni publicznej, także w miejscach niezamieszkanych. Takie osoby będą między innymi rozmawiać z osobami bezdomnymi na temat skutków nadużywania alkoholu, informować o miejscach, w których można uzyskać różnego rodzaju pomoc: otrzymać czyste ubranie, skorzystać z kąpieli, noclegu, czy zjeść ciepły posiłek. Streetworker będzie także pomagał w wyjściu z bezdomności – mówi Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Streetworkerzy w Rzeszowie współpracują z MOPS, Strażą Miejską i policją. Pomagają także dotrzeć potrzebującym do pomocy medycznej. Osoba bezdomna może dzięki temu skorzystać np. z konsultacji lekarskiej i otrzymać podstawowe środki higieniczne oraz opatrunkowe.

Szczegóły konkursu są dostępne na stronach internetowych oraz kanałach social mediowych Urzędu Miasta Rzeszowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, a także w ratuszu. MOPS czeka na oferty konkursowe przez 21 dni. Oferenci są zobowiązani do przedstawienia w ofercie programu streetworkerskiego.

Dokument powinien zawierać m.in. koncepcję pracy z osobami bezdomnymi z opisem planowanych form i metod pracy (w tym diagnozowania sytuacji osoby bezdomnej), indywidualne plany wsparcia oraz wzory dokumentacji prowadzonej w ramach programu (w szczególności miesięczne harmonogramy pracy patroli streetwokerskich, kartę pracy z osobą bezdomną).

Red.

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4