W Głogowie Młp. są przeciw włączeniu Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 12 marca 2019

Fot. Facebook/Gmina Głogów Młp.

W poniedziałek o godzinie 17.30 zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia do gminy miasto Rzeszów sołectwa Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Młp.

- W konsultacjach udział wzięło 615 mieszkańców w tym ważnych głosów było 602, nieważnych 13. Za włączeniem sołectwa do Rzeszowa opowiedziało się 26 (4%) mieszkańców, przeciw było 571 (95%), a 5 (1%) wstrzymało się od głosu - informuje na swoim facebookowym profilu gmina Głogów Młp.

Jest też komentarz do opublikowanych wyników: „Zmniejszająca się z roku na rok liczba mieszkańców biorących udział w konsultacjach, świadczy o coraz większym zmęczeniu tematem konsultacji. Władze Rzeszowa nieprzerwanie od 2006 roku podejmują agresywne działania mające na celu pomniejszanie sąsiednich gmin. Na tych działania gmina Głogów Młp. utraciła tylko jedno sołectwo – Miłocin.”

Wcześniej, w lutym, w Pogwizdowie Nowym odbyło się głosowanie organizowane przez zwolenników przyłączenia tej wsi do Rzeszowa. Za przyłączeniem do stolicy Podkarpacia oddano wówczas 402 głosy, 82 osób było przeciw włączeniu sołectwa do Rzeszowa, 1 osoba wstrzymała się od głosu, zaś 4 głosy były nieważne. Tego głosowania władze gminy Głogów Młp. nie traktują jako oficjalnych konsultacji społecznych, ale jako sondę, zwłaszcza, że głosowanie nie miało ograniczeń wiekowych wobec osób biorących w nim udział.

W Rzeszowie konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic odbyły się na przełomie stycznia i lutego. Mieszkańcy stolicy Podkarpacia opowiedzieli się za przyłączeniem miejscowości proponowanych przez władze miasta. Obok wspomnianego Pogwizdowa Nowego chodzi o sołectwo Malawa z gminy Krasne, sołectwo Zaczernie, sołectwo Nowa Wieś, sołectwo Jasionka, sołectwo Tajęcina i część sołectwa Trzebownisko z gminy Trzebownisko, a także część sołectwa Racławówka („Doły”) z gminy Boguchwała.

Sprawa zmian granic między Rzeszowem i gminą Głogów Młp. ma w tym roku jeszcze jeden wymiar. Jak już informowaliśmy, władze Głogowa starają się o przyłączenie do tego miasta kilku miejscowości położonych na terenie gminy, które teraz mają status sołectwa - Rudnej Małej, Rogoźnicy, Lipia, Woli Cichej i Zabajki. Ma to wzmocnić organizm miejski Głogowa, ale także powstrzymać zakusy władz Rzeszowa starania się o włączenie kolejnych terenów z tej gminy.

Głogów nie stara się jednak o włączenie Pogwizdowa Nowego. Pozostawienie Pogwizdowa Nowego poza obszarem miasta Głogowa choć w granicach gminy Głogów Młp. może skazać tę miejscowość na powolną peryferyzację. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wojewoda Ewa Leniart negatywnie zaopiniowała przyłączenie tego sołectwa do Rzeszowa (pozytywna opinia dotyczyła Miłocina). Jak będzie tym razem, szczególnie, że w sprawie zaszły nowe okoliczności?

Wnioski dotyczące zmian granic muszą trafić do wojewody do końca marca. Później wojewoda wydaje opinię na temat proponowanych zmian. Projekt rozporządzenia w sprawie zmian granic jest przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów. Ma na to czas do końca lipca. Zmiany granic wchodzą w życie 1 stycznia.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4