Świadczenia rehabilitacyjne - zasady przyznawania - dyżur telefoniczny ZUS

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 kwietnia 2024

Fot. ZUS

Oddział ZUS w Jaśle zaprasza 17 kwietnia (środa) na dyżur telefoniczny, podczas którego eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m.in. na temat:

· jakie warunki trzeba spełnić, aby nabyć prawo do świadczenia rehabilitacyjnego,

· przez jaki okres przysługuje świadczenie rehabilitacyjne,

· jaka jest wysokość świadczenia,

· jakie dokumenty są wymagane do przyznania i wypłaty świadczenia,

· aktualnych zasadach wyliczania podstawy zasiłku,

· prawidłowego ustalania okresu zasiłkowego,

· korzyści z przekazywania zasiłków na konto bankowe.

Pracownicy Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji 17 kwietnia w godz. 10:00-12:00 pod numerem telefonu 693 629 041. Telefon jest aktywny wyłącznie w czasie dyżurów.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4