SKO uchyla decyzję ratusza w sprawie Res-Drobu. Co będzie dalej?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 8 sierpnia 2019

W marcu pod siedzibą Res-Drobu zgromadzili się mieszkańcy protestujący przeciwko uciążliwości tego zakładu, biorący udział w programie interwencyjnym TVP Info
Fot. Paweł Bialic

Mieszkańcy rzeszowskich osiedli 1000-lecia i Króla Augusta wciąż narzekają na działalność Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob. Od kilku lat słychać ich uwagi pod kątem działalności zakładu mówiące o nieprzyjemnym zapachu, czy hałasie często generowanym w nocy. Przypomnijmy, że w lutym tego roku władze Rzeszowa uchyliły pozwolenie zintegrowane dla firmy, co mogło dla niej oznaczać faktyczny koniec produkcji. Jednak jak można było przypuszczać, Res-Drob odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Teraz okazuje się, że SKO w Rzeszowie uchyliło postanowienie prezydenta Rzeszowa, powodem jest niepełny materiał dowodowy.

- W dniu 21 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Rzeszowa wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2019 r., którą uchylono w całości decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja przekazana przez SKO była niekompletna (tylko nieparzyste strony). Organ zwrócił się do SKO o przekazanie kompletnego dokumentu. SKO pismem z dnia 5 lipca 2019 r przekazało kompletną treść decyzji z dnia 28 maja 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w swojej decyzji wskazało konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, który jest obecnie uzupełniany - brzmi odpowiedź władz Rzeszowa na interpelację radnego Rozwoju Rzeszowa Bogusława Saka, który jednocześnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu osiedla 1000-lecia.

Rzecznik prezydenta Maciej Chłodnicki również potwierdził nam, że SKO uchyliło decyzję prezydenta w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego, podając z jakich powodów podjęto taką decyzję.

- Według decyzji SKO w Rzeszowie należy jeszcze raz przeprowadzić kontrolę dotyczącą poziomu hałasu generowanego przez zakład. Tym ma zająć się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Druga sprawa to konieczność przeprowadzenia analizy związanej z konsekwencjami zamknięcia zakładu pod kątem zwolnień pracowników i rynku pracy - mówi nam rzecznik prezydenta Rzeszowa. Jak słyszymy w ratuszu, obecnie procedury związane z uzupełnieniem decyzji o wymagane punkty trwają, jednak nie określono dokładnie ram czasowych kiedy te działania miałyby się zakończyć.

Przypomnijmy, że postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego wszczęto we wrześniu 2018 roku, po kontroli przeprowadzonej w zakładzie przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według kontrolerów z WIOŚ, zakład łamał warunki pozwolenia w kwestii przekroczenia norm hałasu, pracy w godzinach nocnych oraz nieprawidłowości związanych z działaniem podczyszczalni ścieków. Władze Rzeszowa po długiej analizie materiałów dowodowych zdecydowały się na cofnięcie pozwolenie dla Res-Drobu, co miałoby oznaczać koniec produkcji dla zakładu. Decyzja oczywiście była nieprawomocna i Res-Drob złożył odwołanie. I jak widać działania firmy są na razie skutecznie. Zastanawiać może kwestia pomiarów WIOŚ dotyczących norm hałasu, które zdaniem SKO w Rzeszowie, są niewystarczające i kontrolę trzeba przeprowadzić jeszcze raz.

Radny Bogusław Sak uważa, że proces cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla firmy i jej wyprowadzka, trwa zdecydowanie za długo.

- Ta sprawa ciągnie się już od lat i tylko mieszkańcy na tym cierpią. Rozumiemy, że są procedury, ale instytucje, które zajmują się tym tematem powinny zwrócić swoją uwagę bardziej na dobro mieszkańców, którzy alarmują, że w pobliżu firmy nie da się normalnie funkcjonować - mówi nam radny Sak.

Sama firma od kilku miesięcy przekazuję informację, że chce przenieść produkcję i proces zmiany lokalizacji miałby rozpocząć się w 2020 roku. Jednak nie wiadomo na razie gdzie miałby powstać nowa siedziba Res-Drobu.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4