Koronawirus. Trwają działania prewencyjne w okolicznych gminach

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 13 marca 2020

Ratusz w Głogowie Młp.
Fot. Gmina Głogów Małopolski

W okolicznych gminach również podjęto zalecane środki ostrożności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zdecydowano się na czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych placówek. Poniżej możecie znaleźć syntezę informacji, które ukazały się na stronach internetowych poszczególnych gmin.

GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń i zajęć, których organizatorem jest gmina Głogów Małopolski. Decyzja ta obowiązuje do odwołania. Od poniedziałku 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli, żłobków i szkół. Odwołane są również wszystkie zajęcia i wydarzenia organizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Głogowie Małopolskim. Nie funkcjonuje także kryta pływalnia „Wodnik”.

W celu zminimalizowania występującego zagrożenia, kasa Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim została zamknięta. W dniach 13 oraz 16 marca podatki zbierane będą w kasie Gminnego Centrum Przesiadkowego przy ul. Kolejowej 4. Urząd Miejski przypomina również, że wpłat z tytułu podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, na wskazane w dokumentach indywidualne konta bankowe. Pozostałe sprawy urzędowe, zaleca się także załatwiać drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Więcej informacji o funkcjonowaniu urzędu na stronie: http://www.glogow-mlp.pl/aktualnosci/97-marzec/1638-komunikat-w-sprawie-funkcjonowania-urzedu

GMINA BOGUCHWAŁA

Na terenie gminy Boguchwała również podjęto środki ostrożności. Czasowo ograniczona została praca szkół, przedszkoli i żłobków. Decyzją burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola odwołane zostały również wszelkie wydarzenia kulturalne i zajęcia dodatkowe organizowane przez Miejskie Centrum Kultury do odwołania. Odwołuje się też zebrania wiejskie zaplanowane w terminach podanych na stronie: https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/9657-odwolanie-zebran-wiejskich.html Władze gminy zachęcają mieszkańców, którzy chcą załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim w Boguchwale do skorzystania z możliwości załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny: 17 87 55 200.

Więcej informacji o funkcjonowaniu urzędu na stronie: https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/9658-burmistrz-boguchwaly-apeluje-do-mieszkancow-i-klientow.html

GMINA KRASNE

W gminie Krasne również zostało zawieszone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Czasowo zostaną również zamknięte biblioteki na terenie gminy. W bibliotekach do odwołania nie będą organizowane spotkania, zajęcia, warsztaty i inne zaplanowane wydarzenia.

Wójt gminy Krasne Wilhelm Woźniak apeluje do mieszkańców gminy oraz klientów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych o ograniczenie do minimum liczby załatwianych spraw, rozważenie przesunięcia wizyty lub jeśli to konieczne odwiedzanie instytucji w pojedynkę, bez osób towarzyszących.

Zachęca także do załatwiania spraw urzędowych telefonicznie pod nr 17 23 00 200 - Książka telefoniczna UG i jednostek organizacyjnych - lub drogą mailową: sekretariat@gminakrasne.pl

Wszelkie potrzebne dane teleadresowe znajdują się na stronie Urzędu Gminy Krasne: www.gminakrasne.pl lub na stronie BIP Urzędu Gminy.

GMINA TRZEBOWNISKO

W gminie Trzebownisko również wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki, świetlice funkcjonujące na terenie gminy Trzebownisko będą zamknięte. Wójt gminy Lesław Kuźniar poinformował, że Urząd Gminy Trzebownisko przechodzi w tryb pracy ograniczonej.

- Od tej pory będziecie Państwo obsługiwani wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu. Przemieszczanie się w innych obszarach Urzędu zostaje w tej chwili ZABRONIONE, poza pewnymi wyjątkami (tzn. sprawy obywatelskie, wymagające BEZWGLĘDNIE obecności strony). Chciałbym Państwa uspokoić, że terminy spraw administracyjnych zostaną zachowane - poinformował wójt. - Do Państwa dyspozycji pozostają Wójt Gminy Trzebownisko i Jego Zastępca oraz wszyscy pracownicy referatów Urzędu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Nieczynna będzie również Kasa Urzędu Gminy. Uiszczenie podatków i opłat lokalnych w późniejszym terminie, nie będzie wiązało się z konsekwencjami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Urząd zachęca do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

Więcej informacji o funkcjonowaniu urzędu na stronie: https://trzebownisko.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-410-2895

Kam.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4