Res-Drob odpowiada na zarzuty: stowarzyszenie przekazuje nieprawdę

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 21 września 2018

Fot. Paweł Bialic

Jak już informowaliśmy, Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” złożyło w piątek, 14 września wniosek do prezydenta Rzeszowa o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob. Pisaliśmy o tym TUTAJ. We wniosku zawarto kilka punktów, które według stowarzyszenia pokazują skalę nieprawidłowości w działaniu zakładu.

Z kolei podczas wtorkowej konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie, zaprezentowano dziennikarzom treść obszernego wniosku. O konferencji stowarzyszenia pisaliśmy TUTAJ.

Miasto odpowiada, że w sprawie ewentualnego cofnięcia pozwolenia zintegrowanego urzędnicy prezydenta muszą poczekać na wyniki kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w kwestii dopuszczalnego poziomu hałasu.

Oczywiście po konferencji stowarzyszenia zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do przedstawicieli samego Res-Drobu. Odpowiedź otrzymaliśmy w czwartek.

W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji przez pełniącego funkcję rzecznika prasowego zakładu Damiana Pawłowicza, firma oskarża Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” o kreowanie nieprawdziwych informacji oraz przekazywanie ich mediom. Firma odniosła się również do zarzutów przedstawionych przez stowarzyszenie oraz poinformowała, o tym na jakim etapie jest sprawa przeniesienia zakładu.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob:

„Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Prezydentem Miasta Rzeszowa, a także z mieszkańcami osiedla 1000-lecia, Res-Drob wdrożył program mający na celu niedopuszczanie do pojawiania się uciążliwości zapachowych w otoczeniu. Dzięki podjętym działaniom sytuacja obecna jest radykalnie inna od tej którą przedstawia Stowarzyszenie. Niestety przekaz, który jest kierowany do opinii publicznej przez Stowarzyszenie działające na szkodę naszego zakładu, jest wciąż nieprawdziwy i w żadnej z ich informacji nie jest uwzględniany fakt, że uciążliwości zapachowe praktycznie zostały wyeliminowane. Resdrob nieprzerwanie prowadzi prace i dokonuje inwestycji dla utrzymania dobrego stanu powietrza wokół zakładu, a także utrzymywania poziomu hałasu na poziomie wskazanym w zintegrowanym pozwoleniu. Tylko w ostatnim roku wykonano następujące inwestycje i zastosowano wymienione poniżej nowoczesne rozwiązania biotechnologiczne, które doprowadziły do stanu, w którym powietrze wokół zakładu praktycznie nie różni się od innych miejsc na terenie Rzeszowa.

• wspólnie z firmą ACS wdrożono nowoczesną innowacyjną biologiczną technologię antyodorową. Istotą zastosowanej metody jest oddziaływanie na ewentualne źródła powstawania przykrych zapachów i likwidowanie tych przyczyn. Efektem jest to, że substancje powodujące uciążliwości zapachowe w ogóle nie powstają, a więc nie ma konieczności ich późniejszego neutralizowania.

• zmieniony został system transportu i odbioru ptaków, a dodatkowo został przeniesiony na zachodnią stronę zakładu tam, gdzie nie ma sąsiedztwa bloków (dla jeszcze dalej idącego zmniejszenia hałasu),

• zbudowana została wiata uszczelniająca przeładunek drobiu, tak aby proces odbywał się wewnątrz zakładu,

• ponadto we wszystkich emitorach usuwających powietrze z hali podczyszczania ścieków zostały założone biofiltry lub wsady firmy ACS.

• w oczyszczalni ścieków zainstalowano instalację do detekcji siarkowodoru (3 czujniki w różnych miejscach),

• wszystkie otwory technologiczne zostały dodatkowo doszczelnione.

Ponadto informujemy, że:

1. Od lipca 2018 Res-Drob dokonuje monitoringu i oceny stanu powietrza wokół zakładu. W sierpniu tylko jeden na 465 pomiarów wykazał zapach o wartości 4 - czyli „przykry zapach pochodzący z odpadów poprodukcyjnych”.

2. Firma stale przechodzi pozytywne weryfikacje, od początku roku w zakładzie odbyło się 51 kontroli, wykonywanych przez instytucje miejskie oraz państwowe.

3. Porównanie prowadzonych przez nas pomiarów z datami zgłoszeń i ich lokalizacją, które skierowali do nas mieszkańcy, wskazuje, że jeśli zgłoszenie było autentyczne (bo nie wszystkie są prawdziwe), to zapach pochodził z innego źródła niż Res-Drob. W tym czasie nie była prowadzona produkcja, wywóz części poubojowych ani inne działania, a monitoring nie wykazywał obecności zapachów.

4. Informacje o tym, że wprowadzone inwestycje nie poprawiły stanu powietrza wokół zakładu, są ewidentnie nieprawdziwe i nie poparte żadnymi dowodami.

5. Firma Res-Drob prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące budowy zakładu w innej lokalizacji. Jeśli nie przeszkodzą w tym czynniki zewnętrzne niezależne od firmy – w 2020 roku produkcja zostanie przeniesiona w nowe miejsce.

6. W ramach dobrej komunikacji z mieszkańcami ustanowiliśmy pełnomocnika do kontaktów, który miał być informowany o pojawieniu się ewentualnych przykrych zapachów. Wielokrotnie był wzywany przez anonimowe osoby do rzekomych zdarzeń, a po przybyciu na miejsce okazywało się, że zakład nie prowadzi żadnej z aktywności, zapach nie jest odczuwalny, a osoba zgłaszająca nie odbiera telefonu lub odmawia wspólnej oceny faktycznego stanu i zweryfikowania rzeczywistej sytuacji.

7. Stowarzyszenie w swoich materiałach publikuje nieprawdziwe dane i manipuluje odbiorcami treści. Dla przykładu dwie próby manipulowania danymi: np. w dn. 8. 08. 2018 r. prezentuje film nagrany zimą (widoczny śnieg) sugerujący, że jest aktualnym materiałem, natomiast 19. 08. 2018 prezentuje fotografię wykonaną przed rokiem (brak pewnych budowli na terenie firmy, które obecnie już są) znów mającą wskazywać stan obecny. Ponadto dokonywane są zgłoszenia o przykrych zapachach, „na zamówienie”. Osoba zgłaszająca zapytana przez dyżurującego pełnomocnika o czas i lokalizację zapachu stwierdza, że ona sama jest w zupełnie innym miejscu Rzeszowa, a tylko polecono jej dokonanie takiego zgłoszenia. Ponieważ aktualnie trwa kampania wyborcza, a działania wokół naszej firmy ze strony Stowarzyszenia mają z nią związek, aby nie wpływać na te procesy, pewnych wątków nie podajemy i nie komentujemy. Po wyborach samorządowych odniesiemy się do nich.”

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4