Inwestor spalarni stawia sprawę jasno: Cena za śmieci się nie zmieni

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 5 września 2018

PGE chce złożyć wniosek o status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla rzeszowskiej spalarni na wrześniowej sesji sejmiku
Fot. Janusz Płodzień

Sprawa ceny za spalenie tony odpadów komunalnych w nowej rzeszowskiej spalarni śmieci - Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem z Energii (ITPOE) dla miasta Rzeszowa, wciąż wydaje się być nierozwiązana.

Spalarnia, która ma zostać oddana w pełni do użytku prawdopodobnie końcem września, kiedy to uzyska status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu centralnego (obejmującego Rzeszów oraz 24 gminy), ma przyjmować wszystkie zmieszane odpady komunalne.

Inwestor obiektu - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), proponował miastu w lipcu 280 zł netto za spalenie tony śmieci, natomiast władze Rzeszowa trzymały się kwoty 225 zł netto. Pod koniec lipca rzecznik prezydenta Tadeusza Ferenca – Maciej Chłodnicki zapowiadał, że cena będzie jeszcze negocjowana. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Tymczasem Iwona Paziak przedstawicielka firmy PGE GiEK, jednoznacznie przedstawiła obecne stanowisko spółki w sprawie ceny za spalenie śmieci.

- Poziom opłaty za tonę odpadów dostarczanych do ITPOE został skalkulowany na kwotę 280 zł netto. Ta stawka będzie obowiązywać w bieżącym i przyszłym roku. W porównaniu z innymi instalacjami przetwarzającymi zmieszane odpady komunalne w regionie, gdzie stawki mieszczą się w przedziale 280-350 zł netto, stawka ustalona przez PGE znajduje się w dolnej granicy tego przedziału i jest atrakcyjna dla kontrahentów. Przypominamy, że według informacji podanej na spotkaniu zorganizowanym przez GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale 29 sierpnia 2018 r. cena odpadów zmieszanych przyjmowanych interwencyjnie na bramie w instalacji w Kozodrzy będzie wynosić ok. 312 zł netto - twierdzi przedstawicielka operatora spalarni.

Próbowaliśmy się w tej kwestii skontaktować z rzecznikiem prezydenta Maciejem Chłodnickim jednak przebywa on na urlopie, a osoby z biura prasowego nie były w stanie udzielić nam informacji. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Sławomir Krygowski również był we wtorek niedostępny.

Uruchomienie spalarni zbliża się nieuchronnie. W poniedziałek podczas konferencji w urzędzie marszałkowskim, w sprawie problemów części gmin naszego województwa z zalegającymi odpadami, Grzegorz Gilewicz - dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, informował że spalarnia ruszy w pełni końcem września.

Kwestię tę doprecyzowała we wtorek przedstawicielka PGE GiEK, tłumacząc również jak przebiega rozruch technologiczny spalarni.

- Budowa ITPOE jest obecnie w fazie końcowej – prowadzony jest rozruch technologiczny instalacji oraz trwa dostrajanie urządzeń procesowych. Wykonawca złożył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla ITPOE. Obecnie trwa procedura administracyjna. Przejęcie do eksploatacji ITPOE nastąpi po uzyskaniu przez wykonawcę wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz spełnieniu wymogów kontraktowych. Obecnie do instalacji dostarczane są odpady komunalne na podstawie zawartych umów na dostawę odpadów w fazie rozruchu. Ilości przyjmowanych odpadów są obecnie zdeterminowane poprzez harmonogram prowadzonych procesów w ITPOE, opracowany przez wykonawcę instalacji. Nadmienić należy, że od czerwca 2018 r. do dnia dzisiejszego do ITPOE zostało dostarczone ponad 17 tys. ton odpadów komunalnych, w tym ok. 7 tys. ton pochodzących z miasta Rzeszowa i przyległych gmin. Natomiast obowiązek przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) będzie realizowany przez ITPOE dopiero po uzyskaniu przez instalację statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), poprzez wpisanie jej już jako działającej do Planu Gospodarowania Odpadami dla Województwa Podkarpackiego po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd województwa podkarpackiego. Zgodnie z wczorajszą deklaracją – PGE dołoży starań, aby ITPOE otrzymała status RIPOK pod koniec września - tłumaczy Iwona Paziak.

Spalarnia śmieci budowana przez włoskie konsorcjum Aster Resovia (złożone z firm Termomeccanica Ecologia i Astaldi) miała zostać oddana do użytku 22 czerwca tego roku, jednak wykonawca nie dotrzymał planowanego terminu. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą blisko 293 mln zł.

Sejmik reaguje na problem z odbiorem odpadów

W związku z problemami z odbiorem odpadów (pisaliśmy o tym TUTAJ), we wtorek radni sejmiku województwa podjęli z kolei na nadzwyczajnej sesji decyzję o wprowadzeniu dodatkowych instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Czterech dodatkowych instalacji zastępczych dla regionu południowego i dwóch dodatkowych dla regionu centralnego Podkarpacia.

- Niestety nie wszystkie zapisy, jakie zawarliśmy w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami zostały zrealizowane przez inwestorów, którzy takie plany zgłaszali. A samorząd województwa nie może innych samorządów zmusić do ich realizowania - mówił podczas sesji marszałek Władysław Ortyl. - Czynników nagromadzenia odpadów jest kilka. Zagórz i Ustrzyki zaniechały rozbudowy wspólnej instalacji, co deklarowały. Do tego doszła kwestia remontu instalacji w Krośnie. Ten splot wydarzeń dopełnia kwestia spalarni PGE w Rzeszowie, która deklarowała początek działalności 1 lipca, ale wciąż nie została uruchomiona w pełnej mocy. Na sytuację miał także wpływ fakt, iż cementownie ograniczyły przyjmowanie odpadów palnych, z uwagi na korzystniejszy import z zagranicy. Tych kilka różnych czynników spowodowało, że pojawiła się ta przysłowiowa górka- nadmiar odpadów. I stąd nasza dzisiejsza sesja i rozwiązania, które pokazujmy. Dodam, że nie jest to tylko problem podkarpacki. Występuje tez w innych województwach.

Decyzje podjęte na wtorkowej nadzwyczajnej sesji sejmiku mają rozwiązać problem z odbiorem odpadów
Fot. Aleksandra Gorzelak – Nieduży/UMWP

Radni podjęli decyzję o zmianie obowiązującej do tej pory uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Dla regionu centralnego instalacjami zastępczymi mają być Stalowa Wola i Krzeszów-Sigiełki, a dla południowego - Stalowa Wola, Krzeszów-Sigiełki, Kozodrza i Giedlarowa.

Uchwała wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Marszałek niezwłocznie poinformuje zarządzających tymi instalacjami o przyjętej uchwale, wnioskując jednocześnie o to, aby rozpoczęli jak najszybciej przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych z regionów, dla których staną się instalacjami zastępczymi na podstawie w przyjętej właśnie uchwały.

Podczas sesji Grzegorz Gilewicz, dyrektor PGE GiEK w Rzeszowie mówił ponownie o terminach, w jakich rzeszowska spalarnia PGE planuje uruchomienie swej instalacji w pełnej mocy oraz o tym, kiedy instalacja ta mogłaby stać się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. - Na wrześniowej sesji sejmiku chcemy złożyć wniosek o status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów dla naszej spalarni – podkreślał dyrektor Gilewicz.

Obecnie w szybkim trybie wydawane są zmiany pozwoleń zintegrowanych, które polegają na określeniu warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych w zakresie możliwości przyjęcia do przetworzenia większej masy odpadów o kodzie 200301. Taka decyzja została już podpisana przez marszałka Władysława Ortyla dla Kozodrzy.

Sejmik wystosował także apel do zarządu PGE GiEK S.A. w Bełchatowie w sprawie przyspieszenia prac dotyczących realizacji II linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) na terenie PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Radni sejmiku zwrócili się do zarządu PGE GiEK o podjęcie realizacji drugiej linii instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych z odzyskiem energii zlokalizowanej w Rzeszowie (ITPOE) o wydajności 80 tys. ton zgodnie z uchwalonym w dniu 5 stycznia 2017 r. Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4