Ruszyło głosowanie na projekty w ramach RBO. Potrwa do 8 października

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 10 września 2021

Fot. Karol Woliński

W piątek, 10 września ruszyło głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane w 2022 roku w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 8,2 mln zł. Głosowanie potrwa do 8 października.

- Patrząc z perspektywy kilku lat należy powiedzieć, że Rzeszowski Budżet Obywatelski świetnie spełnia swoją rolę. Idea samorządności polega przecież na tym, aby oddawać inicjatywę w ręce mieszkańców. Poprzez budżet obywatelski mieszkańcy decydują jakie inwestycje są im najbardziej potrzebne a my je realizujemy. Rosnące zainteresowanie tym budżetem pokazuje, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na to jak się im żyje w mieście – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Trzy kategorie

Cała kwota przeznaczona na RBO będzie podzielona tak jak w poprzednich latach - na trzy kategorie. Pierwsza z nich ma dotyczyć budowy, modernizacji lub remontu typowo miejskiej infrastruktury. Na takie inwestycje będzie przeznaczone 4,1 mln zł. Druga kategoria to inwestycje w infrastrukturę osiedlową. Tutaj kwota na ich realizację to 3,28 mln zł. Trzecia grupa zadań realizowanych w ramach RBO to projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Do wydania będzie 820 tys. zł. Do głosowania ostatecznie dopuszczono 102 projekty. Można się z nią zapoznać TUTAJ.

Głosowanie na dwa sposoby

Głosowanie na projekty, które zostaną sfinansowane w ramach RBO w przyszłym roku, będzie przeprowadzone w dwóch formach:

1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl

2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Ratusz przygotował pięć punktów, w których istnieje możliwość oddania głosów w formie papierowej od 10 września do dnia 8 października 2021 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa. Są to:

- Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,

- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,

- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, al. Kopisto 1,

- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,

- Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44.

Oprócz tego będą dwa punkty gdzie będzie można oddać głos w formie papierowej, ale również istnieje możliwość uzyskania pomocy w zagłosowaniu w formie elektronicznej:

- Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,

- Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Jak głosować?

Jak informuje rzeszowski ratusz, osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech kategorii. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Szczegóły TUTAJ.

Wokul

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4