ZUS: Ważna informacja dla pobierających wcześniejsze emerytury i renty

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 26 lutego 2024

Fot. ZUS

ZUS przypomina o ważnej informacji dla pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Pobierający wcześniejsze emerytury oraz renciści, którzy pracowali w 2023 r. muszą pamiętać, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

- Obowiązek ten dotyczy osób pobierających emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), w tym emerytów pracujących za granicą oraz rencistów, którzy osiągają dodatkowe zarobki – informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.

Jeśli dodatkowe zarobki nie są wyższe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (łącznie w 2023 r. - 57923,30 zł), emerytura lub renta wypłacane są w pełnej wysokości. Jeśli wynoszą więcej niż ten próg, świadczenie jest zmniejszane, a jeżeli dodatkowe pieniądze są wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (łącznie w 2023 r. - 107571,40 zł), wypłata może podlegać zawieszeniu.

- Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach - dodaje rzecznik.

Więcej informacji uzyskać można w dowolnej placówce Zakładu.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4