Wygaszą „martwe dusze” z rejestru. Sprawdź czy na liście jest też Twoje auto

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 19 maja 2024

Samochód wyglądający na porzucony na jednym z rzeszowskich osiedli
Fot. Krzysztof Kuchta

Już 10 czerwca urzędy automatyczne wygaszą decyzje o rejestracji pojazdów, które co najmniej od 10 lat nie miały wykonywanych przeglądów technicznych i opłacanego ubezpieczenia. W Rzeszowie sprawa dotyczy 16 656 pojazdów. To prawie 9 proc. wszystkich zarejestrowanych w stolicy Podkarpacia. Urząd Miasta opublikował listę ich numerów rejestracyjnych. Możesz sprawdzić czy jest na niej Twoje auto.

7 mln „martwych dusz” w rejestrze

Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych w Polsce samochodów są zawyżone przez samochody figurujące w bazach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ale w praktyce nieistniejące. W bazie na koniec 2023 r. figurowało 27,347 mln aut, ale 7,245 mln z nich to tzw. martwe dusze, czyli pojazdy praktycznie nieistniejące.

Chodzi o pojazdy, które z różnych powodów nie zostały oficjalnie wyrejestrowane, choć faktycznie najczęściej trafiły na złom, albo zostały przeznaczone na części, zostały porzucone, skradzione czy wywiezione za granicę. Zdarzają się też stare pojazdy, których właściciele do dawna nie użytkują, a od lat np. przetrzymują w garażu.

- Średni wiek „martwych dusz” wynosi blisko 37 lat, zatem ich wyeliminowanie znacząco obniża średni wiek aut w parku: z 21,54 do 16,12 roku - przekazał IBRM Samar. Według Instytutu odliczanie tzw. martwych dusz jest istotne w podawaniu danych statystycznych opracowanych na podstawie baz CEPiK. - Widać jasno, jak fałszywy jest mit, że Polska „goni Luksemburg” czy „jest drugą Szwajcarią” pod względem liczby aut przypadających na 1000 mieszkańców. Jeśli nawet teoretycznie mamy ich 725, realnie, po wyeliminowaniu „martwych dusz” zostają zaledwie 533 - podkreśla IBRM Samar.

Wygaszenie rejestracji 10 czerwca

Rozwiązaniem - przynajmniej częściowym - problemu, mają być przepisy przyjęte jeszcze przez parlament poprzedniej kadencji. 22 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciele nie dokonywali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczali w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Dotyczy to tylko pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 r.

Decyzje o rejestracji pojazdów spełniających powyższe warunki wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Nie dotyczy to natomiast pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jak to wygląda w Rzeszowie?

Prezydent miasta Rzeszowa wydał niedawno obwieszczenie w tej sprawie: OBWIESZCZENIE. Opublikowano też wykaz pojazdów z Rzeszowa, którym grozi wygaszenie, opracowany na podstawie danych przekazanych przez ministra cyfryzacji: WYKAZ.

- W wykazie, w przypadku Rzeszowa, wszystkich pojazdów, których może dotyczyć decyzja o wygaszeniu rejestracji jest 16 656 - mówi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. - W Wydziale Komunikacji nie obserwujemy jednak wzmożonego ruchu związanego z chęcią ponownego zarejestrowania pojazdów zagrożonych decyzją o wygaszeniu ich rejestracji.

Urzędnicy zaznaczają, że nieprawdziwe są natomiast pojawiające się informacje o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdów na czarnych tablicach lub konieczności przymusowej wymiany takich tablic na aktualnie wydawane białe blachy. - Jeśli takie pojazdy są zarejestrowane, mają opłacone OC i ważne badania techniczne to nie ma podstaw żeby nakazać wymianę tablic - wyjaśnia Gernand.

Inaczej sprawa ma się z pojazdami na czarnych tablicach bez ważnych badań, czy opłaconego OC. Ale o tym za chwilę.

Niektóre miasta i powiaty publikując wykazy pojazdów podają wszystkie dane ich dotyczące: nr rejestracyjny, markę, rok produkcji i datę ostatniej rejestracji. Wykaz opublikowany przez Urząd Miasta Rzeszowa (który ma aż 347 stron) zawiera tylko listę numerów rejestracyjnych pojazdów zagrożonych wygaszeniem z rejestru. Nie można więc zorientować się na tej podstawie jak dużo jest w nim np. Polskich Fiatów 126p i 125p, Syren, Polonezów i innych pojazdów, które kiedyś dominowały na ulicach, a dziś są już rzadkością.

W wykazie dominują jednak numery z systemu obowiązującego w latach 1976-2000, czyli wydane dla tablic z czarnym tłem. Sądząc po numerach rejestracyjnych na liście znajdują się nie tylko samochody, nie brakuje na niej też motocykli, ciągników i przyczep. Są nawet pojazdy zarejestrowane kiedyś jeszcze na tablicach tzw. państwowych wydawanych do 1991 r.

Wiadomo natomiast jaki procent w stosunku do wszystkich zarejestrowanych pojazdów stanową te zagrożone decyzją o wygaszeniu – to ok. 8,79 proc. W Rzeszowie zarejestrowanych jest aktualnie 189 500 pojazdów.

Możesz ponownie zarejestrować wygaszony pojazd

A co z pojazdami, które fizycznie istnieją, ale mają nieważne badania i brak ubezpieczenia? Pojazdy, które zostaną wygaszone z rejestru mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji. W takim wypadku przed ponowną rejestracją będziesz musiał zrobić badanie techniczne i ubezpieczyć pojazd, a jeśli pojazd ma niezgodne z aktualnym wzorem tablice rejestracyjne (np. stare czarne tablice, albo białe tablice z flagą), będziesz musiał zarejestrować pojazd na aktualnie wydawanych tablicach.

W przypadku błędnego wygaszenia decyzji rejestracji (np. gdy pojazd posiada polisę OC i/lub badanie techniczne i nie powinien zdaniem właściciela znaleźć się na wykazie) można zgłosić swoje zastrzeżenia na adres mailowy: cepik@cyfra.gov.pl

Swój wykaz pojazdów, którym grozi wygaszenie decyzji o rejestracji opublikowało również Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Dostępny jest on TUTAJ i obejmuje 26 115 numerów rejestracyjnych.

Rafk

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4