Ważna inwestycja w gminie Głogów Młp. Nowa droga w Rudnej Małej już gotowa

KATEGORIA: INWESTYCJE / 9 maja 2020

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Zakończyła się budowa drogi „Szeligówki” w Rudnej Małej. Droga połączy strefę ekonomiczną w Rudnej Małej z drogą wojewódzką nr 869, tzw. drogą lotniskową. Zadanie realizowane było przez gminę Głogów Młp. w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt budowy drogi to 569 tys. 533,99 zł z czego 330 tys. 974 zł stanowi dotacja z programu, a 238 tys. 559,97 zł to wkład własny gminy Głogów Młp.

- Oddanie do użytku nowej drogi tzw. Szeligówki w Rudnej Małej to bardzo dobra informacja dla wszystkich kierowców poruszających się odcinkiem drogi krajowej nr 9 pomiędzy Głogowem Młp. a Rzeszowem, na którym to odcinku drogi w godzinach szczytu dochodziło do powstawania dużych korków. Dzięki naszej inwestycji komunikacja na tym odcinku bardzo się poprawi, a także ułatwi to prowadzenie działalności gospodarczej wszystkim firmom zlokalizowanym w strefie ekonomicznej w Rudnej Małej - powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Red.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4