Nowoczesne technologie w głogowskiej oczyszczalni. Wymieniono membrany

KATEGORIA: INWESTYCJE / 28 maja 2020

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Jak informuje Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, spółka Eko-Głog Sp. z o.o., która zarządza głogowską oczyszczalnią ścieków dokonała wymiany membran w komorze osadu czynnego.

- Inwestycja zakupu i wymiany modułów filtrujących choć kosztowna, jest jednak bardzo opłacalna biorąc pod uwagę dbałość o środowisko - podkreślają przedstawiciele samorządu.

Koszt inwestycji to 276 tys. euro. Wymienione zostały 144 moduły znajdujące się w trzech kasetach membranowych. Każdy moduł składa się z licznych włókien kapilarnych, dzięki którym zachodzi proces filtracji. Moduły przeznaczone są do pracy w zanurzeniu. Metoda membranowego podczyszczania ścieków to najnowocześniejsze rozwiązania w tej dziedzinie.

- Technologia biologicznych reaktorów membranowych jest aktualnie najnowocześniejszą i dynamicznie rozwijającą się technologią oczyszczania ścieków. Umożliwia dużo bardziej zaawansowane oczyszczanie w stosunku do „technologii klasycznej”. Blisko pięć lat temu oczyszczalnia ścieków w Głogowie Małopolskim jako pierwsza w Polsce zaczęła wykorzystywać tą innowacyjną technologię ultrafiltracji za pomocą modułów filtrujących MBR - informuje burmistrz Głogowa Młp., Paweł Baj.

Proces ten zachodzi w membranowym reaktorze biologicznym. Jest to ostatni etap oczyszczania, dzięki któremu jakość ścieków oczyszczonych jest bardzo wysoka.

- Zasadę działania można zobrazować na przykładzie kawy z fusami. Wkładając perforowaną słomkę do kubka z kawą, po uprzednim jej zmieszaniu, wciągany zostaje jedynie sam płyn natomiast fusy pozostają w kubku. Tak też dzieje się na membranach. Przefiltrowane ścieki oczyszczone trafiają do odbiornika, natomiast pozostała część (przykładowe fusy), która pozostaje na modułach, trafia ponownie do sekwencyjnego reaktora biologicznego. Dzieje się to dzięki płukaniu wstecznemu. Połączenie technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego i procesu ultrafiltracji gwarantuje najwyższą efektywność oczyszczania. Wartości parametrów ścieków oczyszczonych, uregulowane pozwoleniem wodnoprawnym są bez problemu osiągane – wyjaśnia Paulina Płaza, starszy technolog ds. oczyszczania ścieków.

Red.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4