Spór o zabudowę podcieni Galerii Rzeszów. Możemy do czwartku składać uwagi

KATEGORIA: INWESTYCJE / 12 lipca 2020

Koncepcja zabudowy podcieni Galerii Rzeszów z 2017 r. Proj. arch. Wacław Matłok

W Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa odbyła się 26 czerwca publiczna dyskusja nad projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Galerii i Hotelu Rzeszów. W dyskusji wzięli udział radni, architekci oraz mieszkańcy zainteresowani przyszłością i wyglądem tego jednego z najciekawszych współczesnych budynków Rzeszowa. Każdy z mieszkańców Rzeszowa może teraz składać uwagi do władz miasta przed ostatecznym głosowaniem rady miasta o przyjęciu, bądź odrzuceniu proponowanych zmian.

Likwidacja przestrzeni ogólnodostępnej

Projekt nowego planu zakłada umożliwienie właścicielowi galerii zabudowanie podcieni budynku znajdujących się przed jego wejściem głównym od strony ronda Dmowskiego. Zmiany w planie dotyczą powierzchni 0,04 ha i polegają na przesunięciu obecnej nieprzekraczalnej linii zabudowy parteru, tak aby przed budynkiem można było wygrodzić ścianami i wydzielić w ten sposób kolejną powierzchnię komercyjną budynku do wynajęcia.

– Linia jest nieprzekraczalna, co oznacza, że zabudowa musi znaleźć się w całości wewnątrz jej obrysu, z drugiej strony nie oznacza to, że cały ten teren zostanie zabudowany, natomiast został on objęty linią nieprzekraczalną, aby nie było potrzeby wprowadzania korekt po uchwaleniu planu i ewentualnych zmianach zagospodarowania terenu przez właściciela terenu – mówił kierownik zespołu projektowego w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa Grzegorz Róg przedstawiając informacje dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pomysł na zabudowę podcieni Galerii Rzeszów był już forsowany przez właściciela obiektu i prezydenta miasta w poprzedniej kadencji Rady Miasta Rzeszowa, jednak wtedy nie udało się uzyskać zgody radnych. Aż do września 2019 roku, kiedy to proprezydencki klubu Rozwój Rzeszowa został wzmocniony dwiema radnymi z Matysówki (Krystynę Stachowską i Danutę Szyszkę) po włączeniu tej wioski do miasta. Wtedy klub proprezydencki uzyskał samodzielną większość w radzie i przy wsparciu tych dwóch pań uchwała o przystąpieniu do zmiany obowiązującego planu została przegłosowana jego 14 głosami w 27-osobowej radzie miasta. Umożliwiło to Biuru Rozwoju rozpoczęcie prac projektowych i po 9 miesiącach dokument został przedstawiony do publicznej dyskusji.

Merytoryczna koalicja w obronie ładu przestrzennego

Likwidacja podcieni galerii poprzez ich zabudowę (mimo, że chodzi tu o teren prywatny) od samego początku wzbudzała protesty radnych Platformy Obywatelskiej, radnych Prawa i Sprawiedliwości, a także wielu znanych architektów. Również w czasie dyskusji publicznej w Biurze Rozwoju Miasta padło wiele argumentów za pozostawieniem podcieni w niezmienionej formie.

– Uważam, że pierwotny plan zagospodarowania, który ściśle określał obecną nieprzekraczalną linię zabudowy parteru jest dobry, a to miejsce przed wejściem głównym do galerii stanowi wolną i potrzebną przestrzeń dla pieszych przy bardzo ruchliwym skrzyżowaniu – przekonywał przewodniczący rady miasta Andrzej Dec z PO dodając, że pomysł zabudowy podcieni patrząc na ogromną powierzchnię użytkową, jaką dysponuje Galeria Rzeszów, jest z punktu widzenia dobra mieszkańców Rzeszowa karygodny.

Mieszkańcy Rzeszowa biorący udział w dyskusji również zwracali uwagę na zagrożenie płynące z pozostawienia zbyt małej przestrzeni pomiędzy bardzo ruchliwym skrzyżowaniem, przejściami dla pieszych, a wejściem do Galerii Rzeszów – w przypadku zabudowy podcieni. Według nich utrudni to niezbędną przebudowę skrzyżowania i dobudowę od strony wiaduktu Tarnobrzeskiego prawoskrętu w kierunku ul. Krakowskiej, który upłynniłby zjazd z wiaduktu.

Grzegorz Róg z Biura Rozwoju Miasta przedstawiający projekt zmian w planie uspokajał, że między budynkiem a ulica wystarczy miejsca, aby taki pas dla prawoskrętu zmieścić.

Biorący w dyskusji radny PiS i architekt Robert Kultys podkreślał natomiast, że zabudowa podcieni i zmniejszenie przestrzeni ogólnodostępnej zaburzy ład urbanistyczny w rejonie ronda Dmowskiego. Zwrócił uwagę, że po każdej stronie ronda przed dużymi obiektami – Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i klasztorem bernardynów – jest odpowiednia przestrzeń ekspozycyjna, co tworzy doskonała urbanistykę tego najważniejszego ronda w centrum miasta. Galeria Rzeszów jest znacznie bliżej ulicy, ale chociaż te podcienia powiększają niezbędną przestrzeń przed budynkiem.

– W tym przypadku interes prywatny powinien ustąpić interesowi publicznemu. Kiedy rada miasta uchwalała ten plan, kwestia wielkości przestrzeni ogólnodostępnej zapewnionej przed budynkiem była pewnego rodzaju umową społeczną między samorządem i inwestorem mimo, że obie strony nie były z niej w pełni zadowolone. Teraz przekreśla się to porozumienie, aby wszystko zabudować bez szacunku dla urbanistyki tego miejsca – przekonywał radny Robert Kultys

Przypomniał też, że w XIX w. w kilku miastach Małopolski podobny błąd zrobiono z zabudową podcieni arkadowych w wielu renesansowych kamienicach. Dopiero w XX w. nowe trendy konserwatorskie doprowadziły do pieczołowitego odtworzenia tych podcieni w formie otwartej i służą one obecnie jako atrakcyjna przestrzeń ogólnodostępna. Według radnego podcienia Galerii Rzeszów spełniają identyczną funkcję, tyle że w nowoczesnym wydaniu i w większej skali.

Podczas dyskusji głosu nie zabrał natomiast radny Tomasz Kamiński z Rozwoju Rzeszowa będący w tej kadencji przewodniczącym komisji gospodarki przestrzennej w Radzie Miasta Rzeszowa.

Teraz głos zabiorą mieszkańcy

Po przeprowadzonej dyskusji publicznej teraz wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie Galerii Rzeszów”. Uwagi należy składać pisemnie do prezydenta miasta na adres lub w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa w terminie do czwartku 16 lipca.

Adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów. W piśmie należy podać imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej) oraz tytuł planu: „zmiana nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie, z późn. zm.” Dobrze jest też podać (można dowiedzieć się w Biurze Rozwoju) oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Pisma będą rozpatrywane przez prezydenta, następnie projekt zmiany planu wraz z listą zgłoszonych przez mieszańców uwag trafi do Rady Miasta Rzeszowa celem głosowania nad nimi.

– Apeluję o zgłaszanie krytycznych uwag zarówno indywidualnie jak i zbiorowo do tego projektu, a nam jako radnym pozostanie tylko głosowanie w sprawie tego projektu, jeżeli pojawi się on podczas sesji Rady Miasta – powiedział na koniec dyskusji publicznej przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4