Budowa prawoskrętu przy ul. Słowackiego. Ratusz robi trzecie podejście

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 lipca 2020

Fot. Paweł Bialic

Jest trzeci przetarg na budowę prawoskrętu z ul. Słowackiego w kierunku ul. Szopena. Dwa poprzednie, które przeprowadzono w 2019 r. unieważniono, bo za każdym razem oferty wykonawców znacznie przekraczały przygotowany budżet.

Na sesji Rady Miasta na początku lipca, radni na budowę prawoskrętu zarezerwowali w budżecie Rzeszowa kwotę 1,2 mln zł. To tyle samo co przy poprzednich próbach rozstrzygnięcia przetargu. Wówczas ta kwota okazała się za mała. Czy tym razem będzie wystarczająca?

Aby wykonać prawoskręt, przebudowany ma być odcinek ul. Słowackiego o długości ok. 86 m, a także odcinek ul. Szopena na długości ok. 80 m. Nowy pas ruchu ma mieć szerokość 3 metrów. Dotychczasowy pas przy ul. Słowackiego będzie służył do skrętu w lewo.

W ramach planowanej inwestycji oprócz wykonania samego prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena przewidziano także m.in. przebudowę zatoki autobusowej na ul. Szopena, przebudowę zjazdu do filharmonii od strony ul. Słowackiego, a także przebudowę sygnalizacji świetlnej. Ponadto w miejscu nowego pasa ruchu ma być wyciętych pięć drzew (lipy drobnolistne), a jedno ma być przesadzone.

Termin składania ofert przez wykonawców wyznaczono na 19 sierpnia. Inwestycja ma być natomiast wykonana do 31 sierpnia 2021 r.

Red.

Projekt organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Słowackiego i Szopena
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4