Co z drogą południową? Miasto musi uzyskać także pozwolenie wodno-prawne

KATEGORIA: INWESTYCJE / 15 października 2020

Wizualizacja drogi południowej
Fot. SWECO/Miejski Zarząd Dróg

Władze Rzeszowa wciąż nie złożyły do wojewody podkarpackiego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącego budowy południowej obwodnicy Rzeszowa mającej połączyć ul. Podkarpacką z al. Sikorskiego. Aby to zrobić miasto musi uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

- W tej sprawie złożyliśmy już wniosek do oddziału Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Krośnie. W momencie gdy uda nam się uzyskać to pozwolenie, będzie możliwość złożenia wniosku o ZRID - twierdzi Agnieszka Siwak-Krzywonos.

Okazuje się, że według władz miasta problemu w kontekście złożenia wniosku o ZRID nie stanowi już kwestia uzyskania kompletnej decyzji środowiskowej. Została ona wydana jeszcze w kwietniu tego roku, jednak odwołania od jej postanowień do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożyli mieszkańcy oraz stowarzyszenia ekologiczne. Skargi dotyczą oddziaływania inwestycji pod kątem występowania siedliska lasów łęgowych będących pod ochroną w ramach obszaru Natura 2000.

SKO w związku z tym zwróciło się do władz Rzeszowa o uzupełnienie braków w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji tej inwestycji. Postępowanie odwoławcze w kwestii decyzji środowiskowej nadal trwa, jednak w przypadku gdy miasto uzyska już pozwolenie wodno-prawne, nie będzie przeszkody w złożeniu wniosku o ZRID, którego projekt jest już przygotowany.

- SKO wyznaczyło termin zakończenia postępowania odwoławczego do końca października. Nie przeszkadza to jednak w możliwości złożenia wcześniej wniosku o ZRID. - informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Po złożeniu wniosku przez władze Rzeszowa, służby wojewody na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będą miały ustawowe 90 dni. W związku z tym miasto planuje ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w przyszłym roku. Koszt budowy południowej obwodnicy Rzeszowa może wynieść około 450 mln zł.

Patrząc na to, że roczny budżet Rzeszowa na inwestycje wynosi około 350 mln zł sfinansowanie budowy obwodnicy będzie ogromnym wyzwaniem dla władz miasta. Ratusz liczy na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Projekt budowy obwodnicy został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy. To rządowy projekt dotyczący odbudowy gospodarki w związku z kryzysem finansowym spowodowanym pandemią ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Polska ma otrzymać od UE kwotę 57 mld zł do rozdysponowania w formie bezzwrotnych dotacji i korzystnych pożyczek.

Obwodnica południowa według proponowanego przez władze Rzeszowa wariantu ma mieć 6-kilometrów i rozpoczynać się od węzła na ul. Podkarpackiej, biec przez Zwięczycę, z dużym mostem przez Ptasią Wyspę na Wisłoku, dalej przeciąć ul. Kwiatkowskiego i przez osiedla Biała i Budziwój połączyć się z al. Sikorskiego.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4