Kolejny krok do obwodnicy południowej. Miasto ma już komplet pozwoleń

KATEGORIA: INWESTYCJE / 18 listopada 2020

Wizualizacja drogi południowej
Fot. SWECO/Miejski Zarząd Dróg

Wydaje się, że już nic nie stoi na przeszkodzie do złożenia przez władze Rzeszowa wniosku do wojewody podkarpackiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w celu budowy południowej obwodnicy Rzeszowa. 13 listopada Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie wydał pozwolenie wodno-prawne dotyczące realizacji tej inwestycji. W związku z tym władze Rzeszowa zapowiadają złożenie wniosku o ZRID do wojewody jeszcze w tym roku.

- Mamy już komplet dokumentów i teraz przygotowujemy się do złożenia wniosku do wojewody o realizację tej inwestycji. Będzie on złożony jeszcze w tym roku - informuje rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki.

Pozwolenie wodno-prawne w sprawie budowy drogi południowej dotyczy m.in. budowy mostów na Wisłoku oraz Strugu, kształtowania koryt ściekowych w postaci umocnień brzegowych, przebudowy koryt i rowów, budowy oraz likwidacji przepustów zlokalizowanych na przebudowywanych ciekach, wprowadzenia wód z wylotów kanalizacji deszczowej oraz poprowadzenia przez wody powierzchniowe rurociągów.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie podtrzymało również decyzję środowiskową wydaną przez prezydenta Rzeszowa dotyczącą budowy obwodnicy. Decyzja ta była zaskarżana przez mieszkańców oraz ekologów w kwestii oddziaływania inwestycji pod kątem występowania siedliska lasów łęgowych będących pod ochroną w ramach obszaru Natura 2000.

W przypadku złożenia przez miasto wniosku o ZRID do wojewody podkarpackiego, na jego rozpatrzenie służby wojewody będą miały ustawowe 90 dni. Możliwe, że termin ten będzie skrócony, tak przynajmniej deklarował dyrektor Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Marek Bajdak podczas spotkania władz Rzeszowa z podkarpackimi parlamentarzystami w czerwcu tego roku.

W momencie gdy miasto uzyska zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, nic nie będzie stało na przeszkodzie aby ogłosić postępowanie przetargowe dotyczące budowy obwodnicy. W projekcie budżetu na 2021 rok na przygotowanie i realizację tej inwestycji zapisano 1,1 mln zł.

Całkowity koszt budowy drogi południowej szacuje się nawet na 450 mln zł. Taki wydatek to oczywiście ogromne obciążenie dla miejskiej kasy. Sam budżet na wszystkie działania inwestycyjne zarówno w tym jak i przyszłym roku wynosi „tylko” 350 mln zł. Dlatego miasto szuka dofinansowania zewnętrznego. Dlatego też budowa obwodnicy południowej znalazła się wśród propozycji dofinansowania zgłoszonych przez Rzeszów do Krajowego Planu Odbudowy czyli rządowego programu realizowanego ze środków UE, którego celem jest poprawa sytuacji gospodarczej w dobie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Jeszcze nie wiadomo kiedy zapadną decyzje o ewentualnym przyznaniu dofinansowania.

Obwodnica południowa według proponowanego przez władze Rzeszowa wariantu ma mieć 6-kilometrów i rozpoczynać się od węzła na ul. Podkarpackiej, biec przez Zwięczycę, z dużym mostem przez Ptasią Wyspę na Wisłoku, dalej przeciąć ul. Kwiatkowskiego i przez osiedla Biała i Budziwój połączyć się z al. Sikorskiego.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4