W KSW Nr 2 powstanie Centrum Perinatologii. Szpital czeka przebudowa

KATEGORIA: INWESTYCJE / 22 stycznia 2021

Fot. unsplash.com

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie planuje w najbliższym czasie przebudowę i remont pododdziałów położnictwa i intensywnej terapii noworodka na potrzeby funkcjonowania tam Centrum Perinatologii. Nowa jednostka ma zapewnić kompleksową opiekę kobietom planującym narodziny dziecka oraz ich rodzącemu się potomstwu. W grudniu ogłoszono już przetarg na prace budowlane, w tym tygodniu doszło do otwarcia ofert.

Do przetargu na realizację przebudowy w szpitalu przy ul. Lwowskiej zgłosiło się trzy firmy. Budżet na realizację inwestycji został ustalony na poziomie 7,5 mln zł. Wszystkie trzy oferty przekraczają jednak tę kwotę. Najniższą ofertę na poziomie 7,7 mln zł przedstawiło przedsiębiorstwo budowlane Rembud ze Strzyżowa. Z kolei Budomax z Rzeszowa zaproponował ofertę opiewającą na prawie 8 mln zł. Najwyższą ofertę w wysokości prawie 10,2 mln zł przedstawił Zakład Remontowo Budowlany Gotel z Rzuchowa.

Obecnie będzie trwała analiza złożonych ofert. Jeżeli dojdzie do wyłonienia wykonawcy, w jego zakresie prac będą m.in. roboty przy rozbiórce i demontażu we wspomnianych pododdziałach intensywnej terapii noworodków i położnictwa oraz prace budowlane wraz z montażem nowych elementów w związku z nowym podziałem funkcjonalnym pomieszczeń. Pododdziały intensywnej terapii noworodka i położnictwa znajdują się na pierwszym piętrze budynku 1A Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2.

W ramach przebudowy oddziału intensywnej terapii noworodka w planie jest stworzenie pokoju intensywnej opieki noworodka - OIOM (8 stanowisk), pokoju opieki pośredniej i ciągłej noworodka - OIOM (10 stanowisk), sali noworodków izolowanych - 2 stanowiska w tym jedno stanowisko rezerwowe, pokoju matki z dzieckiem (4 stanowiska). Do tego powstanie pokój socjalny rodziców z węzłem sanitarnym, magazyn z myjnią inkubatorów, pokój socjalny lekarzy oraz inne pomieszczenia techniczne.

Wszystkie wymienione pomieszczenia mają znajdować się za śluzą oddziałową. Dodatkowo poza śluzą oddziałową projektuje się pomieszczenia uzupełniające: - magazyn sprzętu jednorazowego,

- kuchnia noworodków – przechowywanie pokarmów dla noworodków.

Natomiast w pomieszczeniach pododdziału położnictwa i ginekologii w projekcie planuje się laboratorium andrologiczne, pokój poboru nasienia i pomieszczenie kriogeniczne oraz pokój badań KTG i kuchnię - rozdzielną położnictwa.

Wykonawca, który wygra postępowanie przetargowe będzie miał na realizację inwestycji okres 8 miesięcy.

Perinatologia to dziedzina medycyny zajmująca się zagadnieniami z zakresu opieki perinatalnej. Obejmuje anatomię, fizjologię i diagnostykę schorzeń kobiety ciężarnej oraz płodu i noworodka. Coraz częściej zamiennie używa się pojęcia medycyna matczyno-płodowa w celu podkreślenia, iż opieką obejmuje się równocześnie kobietę ciężarną i płód.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4